Predstavljanje ponuda – ponuda 07/2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 15. 7. 2024., odabralo je ponudu agencije: 1) Liberta travel 2) Spektar putovanja Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 16. 7. 2024. godine u 19:30 sati preko ZOOM aplikacije na roditeljskom sastanku predstavi svoju Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 06/2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 10. 7. 2024., odabralo je ponudu agencije: 1) Galileo Travel 2) Top Tours 3) Spektar putovanja 4) Svijet putovanja Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 15. 7. 2024. godine u 18:00 sati preko ZOOM Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 05/2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 5. 3. 2024., odabralo je ponudu agencije: 1) Svijet putovanja d.o.o. Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 11. 3. 2024. godine u 18:00 sati u učionici 228 na roditeljskom sastanku predstavi svoju ponudu roditeljima.

Predstavljanje ponuda – ponuda 03/2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 26. 2. 2024., odabralo je ponudu agencija: 1) Svijet putovanja d.o.o. 2) Radost djeci d.o.o. 3) Atlantis d.o.o. Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 4. 3. 2024. godine u 18:00 sati u školskoj kinodvorani Opširnije

Predstavljanje ponuda-31/2023

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 19. prosinca 2023., odabralo je ponudu agencija: 1) Svijet putovanja d.o.o. 2) Spektar putovanja d.o.o. 3) Obord d.o.o. Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 10. siječnja 2024. godine u 19,00 sati u učionici 314 Opširnije

Predstavljanje ponuda-25/2023

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 5. prosinca 2023., odabralo je ponudu agencija: 1) Vuckovic Travel Collections 2) Obord d.o.o. 3) Svijet putovanja 4) ABC TRAVELS Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 14. prosinca 2023. godine u 18,00 sati u Opširnije

Predstavljanje ponuda-26/2023

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 7. prosinca 2023., odabralo je ponudu agencija: 1) Svijet putovanja 2) Vuckovic Travel Collections 3) DND-RADOST DJECI Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 14. prosinca 2023. godine u 18,35 sati u učionici 228 na Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 27/2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 29. studenoga 2023., odabralo je ponudu agencije: 1) Spektar putovanja d.o.o. Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 5. prosinca 2023. godine u 20,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstavi svoju ponudu roditeljima.

Predstavljanje ponuda – ponuda 20/2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 10. listopada 2023., odabralo je ponudu agencije: 1) Svijet putovanja d.o.o. 2) Brod tours Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 17. listopada 2023. godine u 20,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoju Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 10/2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 14. ožujka 2023., odabralo je ponudu agencije: 1) Svijet putovanja d.o.o. 2) MARBIStours Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 16. ožujka 2023. godine u 20,00 sati u učionici 221 na roditeljskom sastanku predstave svoju Opširnije