Predstavljanje ponuda – ponuda 18/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 14. siječnja 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Alga travel agency b) Autoturist-Park d.o.o. c) B-travel d.o.o.   Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 23. 1. 2019. godine u 17. 30, sati Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 16/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 13. prosinca 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) BTRAVEL b) Svijet putovanja c) Licitar travel d) Autoturist-Park Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 23. 1. 2019. godine u 17. 30, sati u Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 15/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 22. studenog 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) BTRAVEL b) Spektar putovanja c) Speranza   Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 27.11.2018. godine u 17,30 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 14/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 12. studenog 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) BTRAVEL b) Punim jedrima c) ALGA travel d) Svijet putovanja Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 27.11.2018. godine u 17,30 sati u učionici 222 Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 13/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 4.a, 4.b, 4.c, 4.d i 4.e razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 28. rujna 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija: Svijet putovanja Alga Punim jedrima Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 3.10.2018 godine u 17,30 sati u Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 12/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 3.a i 3.b  razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana  26. rujna 2018., odabralo je tri pristigle ponude: Punim jedrima Via magnifica B travel Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 2.10.2018 godine u 17,30 sati (kino dvorana) na roditeljskom Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 11/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 1.d i 1.e  razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana  16. ožujka 2018., odabralo je jedinu pristiglu ponudu agencije: Svijet putovanja Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 28.3.2018 godine u 17,00 sati  na roditeljskom sastanku predstavi svoju ponudu Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 9/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 3.b i 3.e  razred, na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 8. ožujka 2018., odabralo je ponude sljedećih agencija: BTravel Alga Spektar Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 13.3.2018 godine u 17,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 10/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za organizaciju izvanučioničke nastave za učenike 2.e razreda  utvrdilo je da sve tri pristigle ponude zadovoljavaju kriterije raspisanog javnog poziva te idu dalje na izbor roditeljima: BTRAVEL Presečki tours Spektar Prema kriterijima iz javnog poziva te će se ponude predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati 28.3.2018. u 17 Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 8/2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju izvanučioničke nastave za učenike 4.a, 4.e i 3.razreda  utvrdilo je da sve četiri  ponude idu dalje na izbor roditeljima: BTRAVEL Punim jedrima Presečki grupa Brod tours Prema kriterijima iz javnog poziva te će se ponude predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati 5.3.2018. u 18 h u Opširnije