Predstavljanje ponuda – ponuda 27/2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 29. studenoga 2023., odabralo je ponudu agencije:

1) Spektar putovanja d.o.o.

Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 5. prosinca 2023. godine u 20,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstavi svoju ponudu roditeljima.