Zamjene za petak, 29.9.2023.

1. sat: 3. e – ne dolazi 1.sat: 1.f – ne dolazi 2.sat: 1.b – Matematika – 318 2. sat: 4. b – Informatika – 214 3. sat: 3. d – Engleski jezik – 314 4.sat: 4.c – Povijest -318 5.sat: 4.c – Matematika – izborni – 318

Zamjene za utorak, 26.9.2023.

1. sat: 1. a – ne dolazi 2. sat: 1. c – Geografija – 310, umjesto 7. sat, a 2. d (Vjeronauk) – 216 3. sat: 1. c – TZK 4. sat: 3. a – likovna umjetnost – 216, umjesto 6. sat 6. sat: 4. c – ide kući

Zamjene za srijedu, 13.9.2023.

2. sat: 1. c – engleski jezik – 314, umjesto 1. sat 3. sat: 1. a – stručni tim škole – 317 4. sat: 1. a – latinski jezik – 317, umjesto 7. sat 5. sat: 1. e – stručni tim škole – 317

Zamjene za utorak, 12.9.2023.

1. sat: 2. e – ne dolazi 1. sat: 3. e – ne dolazi 2. sat: 2. d – latinski jezik – 310, umjesto 1. sat 2. sat: 3. c – psihologija – 228 5. sat: 3. d – glazbena umjetnost – 314, umjesto 7. sat 6. sat: 3. b – matematika – 323 7. sat: 1. e – dio Opširnije