Zamjene za srijedu, 12. 6. 2024.

1. i 2. sat: 1. c – Biologija – 320 3. sat: 1. f – Matematika, umjesto 7. sat – 209 4. sat: 3. d – Kemija, umjesto 1. sat – 222 5. sat: 3. c – Engleski jezik – 317 5. sat: 3. d – Engleski jezik – 222 6. i 7. sat: 3. b – ide doma 7. Opširnije

Zamjene za subotu, 8. 6. 2024.

1. sat: 2. e – ne dolazi 2. sat: 1. e – Glazbena umjetnost, umjesto 7. sat – 211 4. sat: 1. a – Kemija, umjesto 7. sat – 221 5. sat: 1. c – ide doma 7. sat: 2. b – ide doma 7. sat: 3. d – ide doma