Zamjene za petak, 12. 3. 2021.

1.i 2. sat: 3. c – ne dolaze 1.i 2. sat: 4. c – ne dolaze 1.sat: 4.a – ne dolaze 3.sat: 4. a – engleski 4.sat: 4. a – kemija 4.sat: 4. b – fizika 5. sat: 2. e – likovni 5.sat: 4. b – matematika 6.sat: 2. e – latinski 6. sat: 3. a – idu kući 7.sat: Opširnije