Zamjene za četvrtak 17.6.2021.

1.i 2. sat: 2.b – ne dolaze 1.i 2. sat: 3.a – ne dolaze 1.sat: 3.e – ne dolaze 2.sat: 2.e – ne dolaze 3.sat: 1.c – informatika 4. i 5. sat: 1.a – dio nema sat (FP) 4. i 5. sat: 2.f -dio nema sat (F)

Zamjene za petak 11.6.2021.

3. i 4. sat: 3.d – pauza 4. sat: 3.a – pauza 5. sat: 3.d – logika 5. sat: 3.a – matematika 5. sat: 2.e – povijest 6.sat: 3.a – hrvatski 6. i 7. sat: 2.c – hrvatski 7.sat: 1.a – idu kući

Zamjene za ponedjeljak 7.6.2021.

1.sat: 2. b – ne dolaze 1. i 2. sat: 2.c – ne dolaze 2. i 3. sat: 2.e – hrvatski 2. i 3.sat: 2.b – matematika 4. sat: 2.b – informatika 4. i 5. sat: 2.c – hrvatski 6. sat: 2.c – pauza 5.sat: 1.a – glazbeni 6. sat: 1.a  – idu kući 6.sat: 1.c – geografija 7. sat: Opširnije

Zamjene za srijedu 2.6. 2021.

1. sat: 3.b – ne dolaze 2. i 3. sat: 2.b – njemački 2. i 3. sat: 3.a – ne dolaze 4. i 5. sat: – 3.a – kemija 5. sat: 1.b – likovni 5. sat: 3.c – povijest 6.sat: 3.c – pauza 6. sat: 1.b – geografija 6. sat: 3.a – fizika 7. sat: 3.b – idu kući   Opširnije