Zamjene za srijedu, 27.10.2021.

fakultativna španjolski – ne dolaze 1.  i 2. sat: 2.b – dio ne dolazi (inf) 1. i 2 .sat: 3. r (izb špa) –  ne dolaze 1. i 2. sat: 4. b – ne dolaze 2. sat: 1.d – ne dolaze 3. sat: 2.b – povijest 3. sat: 3.b – geografija 4. sat: 1.c – hrvatski 4. i 5. sat: Opširnije

Zamjena za utorak, 26. 10. 2021.

1. sat: 1.e – slobodan sat 1. i 2. sat: 1.c – ne dolaze 1. sat: 4.b – SRZ 1. i 2. sat: 2.c – dio ne dolazi (NP) 2. i 3. sat: 4.b (inf) – slobodan sat 3. sat: 1.c – matematika 3. sat: 1.d – slobodan sat 3. sat: 2.c – likovni 3. sat: 4.c – kemija 4. Opširnije

Zamjene za četvrtak, 21. 10. 2021.

1. sat: 3.a – slobodan sat 1. i 2. sat: 2.a – dio slobodan sat ( NP) 2. sat: 1.e – kemija 3. sat: 1.e – matematika 3. i 4. sat: 4.c – dio slobodan sat (NP) 4. sat: 3.b – logika 6. sat: 1.d – dio slobodan sat (NN) 6. sat: 2.e – idu kući  

Zamjene za srijedu, 20. 10. 2021

1. sat: 2.e – ne dolaze 1. i 2. sat: 3.e – slobodan sat 2. i 3. sat: 2.d – ne dolaze 3. sat: 2.e – hrvatski 4. sat: 1.a – engleski 4. sat: 1.c – hrvatski 5. sat: 1.a – hrvatski 6. sat: 4.b – idu kući

Zamjene za utorak, 19. 10. 2021.

1. i 2. sat: 1.c – ne dolaze 1. i 2. sat: 4.e – ne dolaze 3. sat: 3.d – slobodan sat 3. i 4. sat: 4.a (NN) – slobodan sat 4. sat: 2.a – biologija 4. sat: 2. e – latinski 4. sat: 3.d – matematika 5. sat: 1.d (NN) – slobodan sat 5. sat: 2.a – slobodan sat Opširnije