Zamjene za petak 20.11.2020.

1. sat: 1.c – ne dolazi 1. sat: 2.e – ne dolazi 1. sat: 3.d – ne dolazi 2. sat: 1.c – SRZ (razrednik) – 214 2. sat: 2.e – SRZ (školska psihologinja) – 213 2. sat: 3.d – SRZ (razrednica) – 309 3. sat: 4.b – kemija – 208 3. sat: 2.d – TZK 3. i 4. sat: 3.c Opširnije