Zamjene za četvrtak, 1.12.2022.

3. sat: 1.d – informatika – 318 4. sat: 1.b – povijest – 217 5. sat: 4.d – fizika – 208, umjesto 1. sat 6. sat: 1.e – SRZ – 322 6. sat: 1.b – SRZ – kinodvorana 7. sat: 1.b – matematika – 214 7. sat: 1.a – ide kući

Zamjene za srijedu, 30.11.2022.

3. sat: 4.e – fizika – 320 4. sat: 2.a – njemački jezik – 323 4. sat: 3.e – kemija – 310 5. sat: 3.c – biologija – 310, umjesto 1. sat 7. sat: 4.b – ide kući   Sutra se neće održati izborna nastava TZK za učenike 3. razreda.

Zamjene za utorak, 29.11.2022.

1. sat: 2.c – dio razreda (njemački jezik) – ne dolazi 3. sat: 1.b – engleski jezik – 214 4. sat: 4.d – fizika – 214 5. sat: 1.d – fizika – 216 7. sat: 1.e – dio razreda (etika) – ide kući   Sutra se neće održati izborna nastava TZK.

Zamjene za ponedjeljak, 28.11.2022.

1. sat: 2.a – dio razreda (etika) – ne dolazi 1. sat: 3.b – ne dolazi 2. sat: 4.c – filozofija – 310 3. sat: 4.f – hrvatski jezik – 310 4. sat: 4.e – hrvatski jezik – 310 5. sat: 3.e – matematika – 310 7. sat: 1.d – dio razreda (njemački jezik) – ide kući 7. sat: 2.a Opširnije

Zamjene za petak, 25.11.2022.

1. sat: 4.f – ne dolazi 2. sat: 4.e – hrvatski jezik – 222 3. sat: 4.a – hrvatski jezik – 314 3. i 4. sat: 3.c- matematika – 318/317 – umjesto 6. i 7. sat 4. sat: 4.c – povijest – 214 5. sat: 2.d – geografija – 312 5. sat: 4.b – filozofija – 208 6. sat: 4.d Opširnije

Zamjene za četvrtak, 17.11.2022.

1. sat: 2.b – ne dolazi 2. sat: 2.b – TZK 2. sat: dio 3.b  – dio razreda koji pohađa napredni njemački – ne dolazi 3. sat: 3.b – engleski jezik – 309 5. sat: 2.a – kemija – 323 6. sat: 2.a – latinski jezik, umjesto 1. sat – 323 7. sat: 4.a/4.f – dio razreda koji pohađa početni Opširnije