Zamjene za utorak, 28.3.2023.

1. sat: 4.a/4.f (francuski jezik napredni) – ne dolazi 1. i 2. sat: izborna španjolski za 2. razred – ne dolazi 4. sat: 3.e – TZK 5. sat: 3.e – glazbena umjetnost – 211 6. sat: 3.c – ide kući

Zamjena za utorak, 21.3.2023.

1. sat: 2.c – dio razreda (njemački jezik) – ne dolazi 1. sat: 3.b – ne dolazi 3. sat: 1.d – latinski jezik – 222 3. sat: 3.b – kemija – 312 4. sat: 1.d – likovna umjetnost – 222, umjesto 1. sat 4. sat: 3.b – TZK 5. sat: 3.a – glazbena umjetnost – 213 5. i 6. sat: Opširnije

Zamjene za srijedu, 15.3.2023.

1. sat: 2.e – ne dolazi 2. sat: 2.a – fizika – 314 4. sat: 2.a – njemački jezik – 323 5. sat: 4.e – fizika – 320, umjesto 7. sat   Izborna nastava TZK za 3. razrede se neće održati 1. i 2. sat.