Zamjene za ponedjeljak, 20. 6. 2022.

1. sat: 2.b – ne dolaze 2. sat: 2.b – kemija 2. sat: 1.c – ne dolaze 3. sat: 3.b – slobodan sat 3. i 4. sat: 1.e – dio slobodan sat (NN) 4. sat: 2.d – TZK 4. sat: 3.b – biologija 5. sat: 2.d – matematika 6. sat: 2.b – idu kući 6. i 7. sat: 1.c – Opširnije

Zamjene za utorak, 14. 6. 2022.

1.  i 2. sat: 3. e – ne dolaze 4. sat: 3. c – engleski Zamjena učionica: umjesto 322 4. sat: 2.a – 320 5. sat: 1.d – 315 6. i 7. sat: 2.c – 214 umjesto 323 5. sat: 1.b – staklena 6. sat: 2.b – 208

Zamjene za petak, 10. 6. 2022.

1. sat: 3. b – ne dolaze 2. sat: 3. e – TZK 3. sat: 3.a – hrvatski 3. sat: 3.c – logika 4. sat: 3.a – engleski 5. sat: 1.b – informatika 5. sat: 2.e – slobodan sat 5. sat: 3.c – glazbeni 5. sat: 3. e – engleski 6. sat: 1.b – glazbeni 6. sat: 2.e – hrvatski Opširnije

Zamjene za petak 27. 5. 2022.

1. sat: 1.b – ne dolaze 2. sat: 1.b – SRZ 2. sat: 2.c – ne dolaze 3. sat: 3.b – hrvatski 3. i 4. sat: 1.b – fizika 4. sat: 3.b – kemija 6. sat: 1.a – likovni 6. sat: 2.b – idu kući 7. sat: 1.b – idu kući

Zamjene za utorak, 24. 5. 2022.

1. sat: 1.e – matematika 1. sat: 4.c – ne dolaze 1. i. 2. sat: 3.b – geografija 2. sat: 3.c – TZK 3. sat: 2.b – TZK 3. sat: 3.c – SRZ 3. sat: 4.c – matematika 4. sat: 2.b – SRZ 4. i 5. sat: 3.d – sociologija 6. sat: 3.d – SRZ 6. sat: 4. b  – Opširnije