Zamjene za srijedu, 18.9.

1. sat: 1.b – ne dolazi 1. sat: 2.e – ne dolazi 1. sat: 3.f – ne dolazi 1. sat: 4.a – ne dolazi 2. sat: 4.b – hrvatski jezik – 213 2. sat: 4.d – filozofija – 209 3. sat: 2.a – fizika – 320 3. sat: 2.e – fizika – 222 3. sat: 4.e – hrvatski jezik – Opširnije

Zamjene za petak, 13.9.

1. sat: 1.c – ne dolazi 2. sat: 3.d –fizika – 213 4. sat: 2.c – biologija – 322 5. sat: 3.f – matematika – 213 5. sat: 1.a – informatika – 219 6. sat: 3.e – kemija – 213, umjesto 1. sat 7. sat: 1.e – ide kući