Zamjene za petak, 6.3.2020.

1. sat: 4.e – matematika – 317 2. sat: 4.b – geografija  – 310, a 1.b u 320 3. sat: 1.a – biologija – 315 3. sat: 3.c – hrvatski jezik – 320 5. sat: 3.b – kemija – 230 6. sat: 3.d – TZK 7. sat: 3.c – ide kući 7. sat: 3.e – ide kući    

Zamjene za četvrtak, 5.3.2020.

2. sat: 3.f – glazbena umjetnost – 211, a 2.d u 314 3. sat: 3.f – sociologija – 228, a 3.c u 314 5. sat: 3.d -sociologija – 228, a 1.f u 314 6. sat: 3.d – povijest – 323, a 3.a u 314 7. sat: 1.d – likovna umjetnost – 213 7. sat: 2.c – ide kući

Zamjene za srijedu, 4.3.2020.

1. sat i 2. sat: 1.d – ne dolazi  2. sat: 4.c – filozofija – 216 3. sat: 3.f – povijest – 323 3. sat: 2.c – povijest – 322, a 4.c u 216 4. sat: 3.e – logika – 216 4. sat: 3.d – engleski jezik – 230 5. sat: 3.b – hrvatski jezik – 217 6. sat: 1.d – likovna umjetnost – 213, a 2.d Opširnije

Zamjene za utorak, 3.3.2020.

1. sat: 1.d – ne dolazi 2. sat: 1.c – fizika – 217 2. sat: 3.d – povijest – 323, a 1.d u 320 3. sat: 3.f – matematika – 312 4. sat: 2.a – likovna umjetnost – 213, a 2.e u 322 4. sat: 3.d – geografija – 309, a 4.b u 312 4. sat: 2.b – hrvatski jezik – 320 5. sat: 1.b – njemački Opširnije

Zamjene za četvrtak, 20.2.2020.

1. sat: 4.d/4.c kod prof. Rebrović- ne dolaze 1. sat: 1.e – povijest -323 3. sat: 3.c – sociologija – 228 3. sat: 1.c – biologija – 211 3. sat: 1.a – hrvatski jezik -209 4. sat: 1.e – engleski jezik -209 5. sat: 4.c – politika i gospodarstvo – 211 5. sat: 2.c – fizika – 208 6. sat: 1.a – fizika – 211 Opširnije