Zamjene za petak, 22.3.2019.

1. i 2.sat: 1.b – ne dolaze (3.sat ima SRZ) 1.sat: 4.a – ne dolaze 3.sat: 1.a – biologija  – 214 4.sat: 3.d – povijest – 322, umjesto 7. sat, a 2.c ide u 214 5.sat: 2.b – matematika  – 214 6.sat: 1.e – ide kući 7.sat: 3.a – hrvatski jezik  – 312 7.sat: 3.e  – idu kući

Zamjene za četvrtak, 21.3.2019.

1. sat: 2.a – ne dolaze 1. sat: 3.a – ne dolaze 1. sat: 3.d – dio razreda (prof. Jukić) ne dolaze 1. i 2. sat: 1.a – ne dolaze 2.sat: 2.c – latinski jezik  – 309 3.sat: 2.f – SRZ – 309, umjesto 7. sat 4.sat: 1.d – matematika – 309, umjesto 1. sat 4.sat: 2.a – matematika– 213 5.sat: 3.e – hrvatski jezik – Opširnije

Zamjene za srijedu, 13.3.2019.

4.sat: 2.d– biologija-320 5.sat: 1.e– povijest-322, a 3.e ide u 314 5.sat: 2.f– biologija-320, umjesto 7. sat 6.sat: 3.a – matematika – 314 7.sat: 1.b – ide kući 7.sat: 1.a – ide kući