Zamjene za srijedu, 23. 1. 2019.

Zamjene za srijedu, 23. 1. 2019. 1. sat: 4.e – ne dolazi 2. sat: 3.c – fizika – 216 3. sat: 4.b –SRZ – 209, umjesto 1. sat 3. sat: 1.c –informatika – informatička učionica 4. sat: 2.b – fizika- 209, a 4.e u 211 4. sat: 4.e – hrvatski jezik- 211 5. sat: 2.c – likovna umjetnost- 213 6. Opširnije

Zamjene za ponedjeljak, 21. 1. 2019.

Zamjene za ponedjeljak, 21. 1. 2019. 4. sat: 1. a – prof. Marković T. (Biologija)- 221 5.sat: 1.d – prof. Romac (Engleski jezik) – 209 5. sat: 1.b (Kemija) -promjena učionice- 221 6.sat: 4.d – prof. Majstorović (Glazbena umjetnost) – 211 6. sat: 3. a/3.b/3.c/3.d/3.e (Izborna biologija) promjena učionice- 209 6. sat: 2.b (Kemija)- promjena učionice- 221 7.sat: 4.b – Opširnije

Zamjene za petak, 18.1.2019.

Zamjene za petak, 18.1.2019. 1.sat: 1.d – ne dolaze 2.sat: 3.e – matematika – 216 3.sat: 2.c – hrvatski jezik – 310 5.sat: 3.a – logika – 230 5.sat: 4.e – fizika – 221 6.sat: 1.d – engleski jezik – 318; 2.e ide u 209; 3.b ide u 221 6.sat: 2.a – idu kući 6.sat: 2.c – glazbena umjetnost – Opširnije

Zamjene za petak 21.12.2018.

Zamjene za petak 21.12.2018. 1.sat: 2.c – ne dolaze 1.sat: 2.e – ne dolaze 1.sat: 2.f – ne dolaze 1.sat: 3.a – ne dolaze 2.sat: 1.c – radionica – 222 2.sat: 1.d – radionica -222 3.sat: 2.e – engleski – 320 4.sat: 1.b – radionica – 320 5.sat: 2.c – njemački – 317 5.sat: 3.c – logika – 217 Zamjena Opširnije