Zamjene za srijedu, 18.12. 2019.

1. sat: 1.b – ne dolazi 1. sat: 3.a – ne dolazi 2. sat: 3.b – logika – 230 2. sat: 4.c – hrvatski jezik – 228 3. sat: 4.a – biologija – 228 4. sat: 3.f – geografija – 309, a 2.e u 214 4. sat: 2.b – latinski jezik – 230 5. sat: 3.c – hrvatski jezik – 209 5. sat: 3.f – TZK Opširnije