Zamjene za petak, 16. 2. 2024.

1.i 2. sat: 4. c – ne dolazi 3. sat: 1. e – Geografija, umjesto 1. sat – 309 3. sat: 1. b – Povijest – 314 3. sat: 3. d – Stručni tim škole – kinodvorana 4. sat: 1. b – Glazbena umjetnost – 314 4. sat: 3. a – Biologija – 211 4. sat: 4. d – Stručni Opširnije

Zamjene za četvrtak, 15. 2. 2024.

1. sat: 3. c – ne dolazi 1.i 2. sat: 3. d – ne dolazi 1.i 2. sat: 4. e – ne dolazi 2. sat: 2. c – Biologija, umjesto 1. sat – 228 3. sat: 1. a – Matematika – 213 3. sat: 3. a – Stručni tim škole – kinodvorana 3. sat: 3. e – Fizika – 228 Opširnije

Zamjene za srijedu, 14. 2. 2024.

1.sat: 1. c – ne dolazi 1.i 2. sat: 3. d – ne dolazi 3. sat: 1. e – Likovna umjetnost – 317 3. sat: 3. c – TZK 4. sat: 1. a – Sat razrednika, umjesto 1. sat – 317 5. sat: 1. a – Latinski jezik – 317 5. sat: 1. b – Stručni tim škole – 318 Opširnije

Zamjene za utorak, 13. 2. 2024.

1.i 2. sat: 2. a – Hrvatski jezik, umjesto 6. i 7. sat – 312, 323 1.sat: 2. b – ne dolazi 1.sat: 3. e – ne dolazi 1.sat: 4. a – ne dolazi 2. sat: 1. a – Fizika – 320 2. sat: 1. d – TZK 2. sat: 4. b – Matematika, umjesto 8. sat – 228 3. Opširnije

Zamjene za petak, 9. 2. 2024.

4. sat: 1. a – Povijest, umjesto 6. sat – 310 4. sat: 1. f – Glazbena umjetnost – 322 4. sat: 2. d – Biologija – 209 4. sat: 3. b – Sat razrednika, umjesto 6. sat – 309 4. sat: 3. d – Povijest, umjesto 7. sat – 213 4. sat: 4. c – Matematika – 318 4. Opširnije

Zamjene za petak, 2. 2. 2024.

1.sat: 2. d – ne dolaze 1.sat: 4. b – ne dolaze 2. sat: 4. a – Politika i gospodarstvo – 320 2. i 3. sat: 2. b – Informatika 3. sat: 1. c – Matematika – 309 3. sat: 2. e – Hrvatski jezik – 320 4. sat: 1. c – Njemački jezik – 320 4. sat: 1 . Opširnije

Zamjene za četvrtak, 1. 2. 2024.

1.sat: 3. d – ne dolaze 4. sat: 4. d – Povijest, umjesto 1. sat – 318 5. sat: 4. d – Filozofija – 318 6. sat: 1. a – Matematika, umjesto 7. sat- 320 7. sat: 1. e – idu doma 7. sat: 1. f – idu doma 6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborna nastava) kod prof. Morduš Opširnije

Zamjene za srijedu, 31. 1. 2024.

1.sat: 1. c – ne dolazi 1.sat: 1. e – ne dolazi 2. sat: 1. f – ne dolazi 3. sat: 4. a – Povijest, umjesto 1. sat – 320 4. sat: 2. d – Glazbena umjetnost, umjesto 7. sat – 320 5. sat: 1. b – Biologija, umjesto 6. sat – 208 5. sat: 2. e – Geografija – Opširnije