NASTAVA PO MODELU C

Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog.

Jezici na kojima se izvodi nastava mogu se svrstati u dvije grupe na tzv. teritorijalne ili manjinske jezike i neteritorijalne, a prema Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima, odnosno Odluci o ratifikaciji Zakona o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima školovanja.

MODEL A – nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina

MODEL B – dvojezična nastava

MODEL C – njegovanje jezika i kulture

Oblik nastave u kojem se jezik nacionalne manjine uči kao jezik sredine

Posebni oblici nastave: ljetna škola, zimska škola, dopisno-konzultativna nastava

Pripadnici nacionalne manjine sami predlažu i odabiru model i program u skladu s postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa.

U I. gimnaziji odvijaju se dvije nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina:

1) MAĐARSKI JEZIK – po modelu C

2) MAKEDONSKI JEZIK – po modelu C

Nastava mađarskog i makedonskog jezika jedina je organizirana nastava za te jezike za srednjoškolce Grada Zagreba, što znači da nastavu zajedno pohađaju učenici I.gimnazije i učenici ostalih srednjih škola. Zbog organizacijskih razloga dio nastave odvija se i subotom.

Nastava po modelu C tretira se kao izborna nastava, što znači da se ocjena upisuje u svjedodžbu i ulazi u prosjek.

Nastava i jednog i drugog jezika organizira se u tri skupine (početnički, srednji i napredni stupanj).

Više informacija o nastavi po modelu C možete dobiti od nastavnica:

1) HAJNALKA MOLNAR  (mađarski jezik): hajnalka.molnar@yahoo.com.hr

2) IVANA BREZOVEC (makedonski jezik): ivana.lazarevska1@gmail.com