Predstavljanje ponuda-25/2023

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 5. prosinca 2023., odabralo je ponudu agencija:

1) Vuckovic Travel Collections

2) Obord d.o.o.

3) Svijet putovanja

4) ABC TRAVELS

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 14. prosinca 2023. godine u 18,00 sati u učionici 230 na prvom katu na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.