Predstavljanje ponuda – ponuda 03/2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 26. 2. 2024., odabralo je ponudu agencija:

1) Svijet putovanja d.o.o.

2) Radost djeci d.o.o.

3) Atlantis d.o.o.

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 4. 3. 2024. godine u 18:00 sati u školskoj kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.