POPIS PROFESORA

Nastavničko vijeće

Banožić, Tatjana – njemački i francuski jezik

Barbutov Krsteva, Tinka – stručna suradnica knjižničarka

Begić, Helena – hrvatski jezik

Bekić, Jelena – talijanski  jezik

Bračić, Martina – fizika

Brezovec, Ivana – makedonski jezik

Buza Romić, Maja – hrvatski jezik (zamjena Vrkić, Nikolina)

Čubranić, Maja – latinski jezik

Delić, Marija – matematika (zamjena Lešković, Petra)

Dvoraček Užarević, Josipa – filozofija i etika

Ferček, Maja – likovna umjetnost

Gregorin, Željka – stručna suradnica socijalna pedagoginja (zamjena Huklek, Anamarija)

Heinrich, Nenad – fizika

Homan, Susanne Gordana – psihologija

Janjić, Ivan – hrvatski jezik

Joler, Dalibor – njemački jezik

Jukić, Tatjana – njemački jezik

Kačar, Barbara – vjeronauk

Karapandža, Marija – tjelesna i zdravstvena kultura

Kršić, Damir – tjelesna i zdravstvena kultura

Kus Petrić, Vesna – matematika

Liber, Snježana – kemija

Lovrić, Andrija – povijest

Lukačević, Vlasta – stručna suradnica psihologinja

Majstorović, Marko – glazbena umjetnost

Mandušić, Ivica – povijest

Marković, Goranka – geografija

Marković, Tatjana – biologija

Marušić Brezetić, Dunja – ravnateljica, filozofija

Math, Donat – njemački jezik

Matušan, Meri – tjelesna i zdravstvena kultura

Meštrović, Marina – stručna suradnica pedagoginja pripravnica

Molnar, Hajnalka – mađarski jezik

Morduš, Mihaela – engleski i španjolski jezik

Nebeski Hostić, Suzana – geografija

Opatić Sanuri, Dunja – engleski jezik

Paštar, Zlata – sociologija, PIG i etika

Pavlović, Helena – kemija

Polančec, Petra – engleski i španjolski jezik

Radić Mehmedbašić, Maja – biologija

Rašić, Dragan – biologija i kemija

Rebrović, Jasnica – francuski jezik

Romac, Marina – engleski jezik

Sebić, Dana – geografija

Sekulić Štivčević, Gordana – informatika

Sikavica Joler, Antonija – hrvatski jezik (zamjena Majdenić Marina)

Sruk, Sanja – matematika

Sućeska, Alen – etika, logika, filozofija

Šašić Smojver, Mirna – matematika

Šijan, Suzana – fizika

Šobar, Martina – hrvatski jezik

Španić, Sanja – informatika

Žitko, Maja – matematika

Žučko, Željka – povijest