POPIS PROFESORA

 

Nastavničko vijeće

 

Profesor Predmet / dužnost
Babić, Petra

Banožić, Tatjana

biologija (zamjena)

njemački i francuski jezik

Barbutev Krsteva, Tinka

Begić, Helena

makedonski jezik

hrvatski jezik

Bekić, Jelena

Benko, Anamarija

Bračić, Martina

talijanski jezik

stručni suradnik – socijalni pedagog (zamjena)

fizika

 

Buza Romić, Maja

Delić, Marija

 

hrvatski jezik

matematika

Ferček, Maja likovna umjetnost
Francuz, Đuka vjeronauk
Gambiroža, Ivana biologija
 Gamilec, Petra  engleski i španjolski jezik
Glavočić, Zoran geografija
Gregorin, Željka stručni suradnik – socijalni pedagog
Homan, Susanne Gordana psihologija
Janjić, Ivan hrvatski jezik
Joler, Dalibor njemački jezik
Jukić, Tatjana njemački jezik (zamjena)
Kovač, Lana engleski jezik
Kršić, Damir TZK
Kus Petrić, Vesna matematika
Liber, Snježana kemija
Lovrić, Andrija povijest
Majstorović, Marko glazbena umjetnost
Mandušić, Ivica povijest
Marković, Goranka geografija
Marković, Tatjana biologija
Marušić Brezetić, Dunja ravnateljica, filozofija
Math, Donat njemački jezik
Matušan, Meri TZK
Molnar, Hajnalka

Munđer, Marija

mađarski jezik

njemački jezik

Nebeski Hostić, Suzana geografija
Opatić, Dunja engleski jezik
Paštar, Zlata sociologija, PIG i etika
Pavlić Šepat, Snježana latinski jezik
Pavlović, Helena kemija
Petričec, Marija stručni suradnik – knjižničar
Prohaska, Tea fizika
Radić Mehmedbašić, Maja biologija
Rebrović, Jasnica francuski jezik
Romac, Marina engleski jezik
Sekulić Štivčević, Gordana informatika
Serdarević, Maja fizika
Sikavica Joler, Antonija hrvatski jezik
Skender, Nikolina TZK
Sruk, Sanja matematika
Sućeska, Alen etika i logika
Šašić Smojver, Mirna matematika
Šijan, Suzana matematika i fizika
Šobar, Martina hrvatski jezik
Štefok, Ivana stručni suradnik – psiholog
Vitković, Marina etika i filozofija
Žučko, Željka povijest