POPIS PROFESORA

Nastavničko vijeće

Banožić, Tatjana – njemački i francuski jezik

Barbutov Krsteva, Tinka – stručna suradnica knjižničarka

Begić, Helena – hrvatski jezik

Bekić, Jelena – talijanski  jezik

Božičković Peričić, Ivana – fizika

Bračić, Martina – fizika

Brezovec, Ivana – makedonski jezik

Buza Romić, Maja – hrvatski jezik

Čubranić, Maja – latinski jezik

Dvoraček Užarević, Josipa – filozofija i etika (zamjena Matusina, Nina)

Ferček, Maja – likovna umjetnost

Gregorin, Željka – stručna suradnica socijalna pedagoginja

Heinrich, Nenad – fizika

Homan, Susanne Gordana – psihologija

Janjić, Ivan – hrvatski jezik

Joler, Dalibor – njemački jezik

Jukić, Tatjana – njemački jezik

Kačar, Barbara – vjeronauk

Karapandža, Marija – tjelesna i zdravstvena kultura

Kršić, Damir – tjelesna i zdravstvena kultura

Kus Petrić, Vesna – matematika (zamjena Polančec, Kristina)

Liber, Snježana – kemija

Lovrić, Andrija – povijest

Lukačević, Vlasta – stručna suradnica psihologinja

Mandušić, Ivica – povijest

Marković, Goranka – geografija

Marković, Tatjana – biologija

Marušić Brezetić, Dunja – ravnateljica, filozofija

Math, Donat – njemački jezik

Matušan, Meri – tjelesna i zdravstvena kultura

Molnar, Hajnalka – mađarski jezik

Morduš, Mihaela – engleski i španjolski jezik

Narančić, Jelena – stručna suradnica pedagoginja

Nebeski Hostić, Suzana – geografija

Opatić Sanuri, Dunja – engleski jezik

Paštar, Zlata – sociologija, PIG i etika

Pavlović, Helena – kemija

Polančec, Petra – engleski i španjolski jezik

Radić Mehmedbašić, Maja – biologija (zamjena Miholić, Luka)

Rašić, Dragan – biologija i kemija

Rebrović, Jasnica – francuski jezik

Romac, Marina – engleski jezik

Sebić, Dana – geografija

Sekulić Štivčević, Gordana – informatika

Sikavica Joler, Antonija – hrvatski jezik

Sruk, Sanja – matematika

Sućeska, Alen – etika, logika, filozofija

Šašić Smojver, Mirna – matematika

Šobar, Martina – hrvatski jezik

Španić, Sanja – informatika

Vladušić, Kristina – glazbena umjetnost

Žitko, Maja – matematika

Žučko, Željka – povijest