POPIS PROFESORA

 

Nastavničko vijeće

 

Profesor Predmet / dužnost
Babić, Petra

Banožić, Tatjana

biologija (zamjena)

njemački i francuski jezik

Barbutev Krsteva, Tinka

Begić, Helena

stručni suradnik – knjižničar, makedonski jezik

hrvatski jezik

Bekić, Jelena

Bračić, Martina

talijanski jezik

fizika

 

Buza Romić, Maja

Delić, Marija

 

hrvatski jezik

matematika

Ferček, Maja likovna umjetnost
Gambiroža, Ivana biologija
 Gamilec, Petra  engleski i španjolski jezik
Gregorin, Željka stručni suradnik – socijalni pedagog
Homan, Susanne Gordana psihologija
Janjić, Ivan hrvatski jezik
Joler, Dalibor njemački jezik
Jukić, Tatjana

Kocijan Kristina

njemački jezik

hrvatski jezik (zamjena)

Kovač, Lana engleski jezik
Kršić, Damir TZK
Kus Petrić, Vesna matematika
Liber, Snježana

Librić, Radovan

kemija

vjeronauk

Lovrić, Andrija povijest
Majstorović, Marko glazbena umjetnost
Mandušić, Ivica povijest
Marković, Goranka geografija
Marković, Tatjana biologija
Marušić Brezetić, Dunja ravnateljica, filozofija
Math, Donat njemački jezik
Matušan, Meri TZK
Molnar, Hajnalka mađarski jezik

 

Nebeski Hostić, Suzana geografija
Opatić, Dunja engleski jezik
Paštar, Zlata

Pauk, Ika

sociologija, PIG i etika

geografija

Pavlić Šepat, Snježana latinski jezik
Pavlović, Helena kemija
Prenner Dorotea hrvatski jezik (zamjena)
Prohaska, Tea

Radić Marija

fizika

bilogija (zamjena)

Radić Mehmedbašić, Maja biologija
Rebrović, Jasnica francuski jezik
Romac, Marina engleski jezik
Sekulić Štivčević, Gordana informatika
Sikavica Joler, Antonija hrvatski jezik
Skender, Nikolina TZK
Sruk, Sanja matematika
Sućeska, Alen etika i logika
Šašić Smojver, Mirna matematika
Šijan, Suzana matematika i fizika
Šiško, Maja fizika
Šobar, Martina hrvatski jezik
Štefok, Ivana stručni suradnik – psiholog
Vitković, Marina etika i filozofija
Žitko, Maja matematika
Žučko, Željka povijest