POPIS PROFESORA

Nastavničko vijeće

Babić, Petra – biologija (zamjena)

Banožić, Tatjana – njemački i francuski jezik

Barbutov Krsteva, Tinka – stručna suradnica knjižničarka

Begić, Helena – hrvatski jezik

Bekić, Jelena – talijanksi jezik

Bračić, Martina – fizika

Buza Romić, Maja – hrvatski jezik

Ćaćić Tić, Marina – hrvatski jezik (zamjena)

Čorić, Ivana – makedonski jezik

Delić, Marija – matematika

Ferček, Maja – likovna umjetnost

Furdek, Tajana – latinski jezik (zamjena)

Gambiroža, Ivana – biologija

Gamilec, Petra – engleski i španjolski jezik

Gregorin, Željka – stručna suradnica socijalna pedagoginja

Homan, Susanne Gordana – psihologija

Janjić, Ivan – hrvatski jezik

Joler, Dalibor – njemački jezik

Jukić, Tatjana – njemački jezik

Kačar, Barbara – vjeronauk

Kocijan, Kristina – hrvatski jezik (zamjena)

Kovač, Lana – engleski i španjolski jezik

Kršić, Damir – tjelesna i zdravstvena kultura

Kus Petrić, Vesna – matematika

Liber, Snježana – kemija

Lončar, Mateja – stručna suradnica pedagoginja

Lovrić, Andrija – povijest

Lukačević, Vlasta – stručna suradnica psihologinja

Majstorović, Marko – glazbena umjetnost

Mandušić, Ivica – povijest

Markov, Ivana – kemija (zamjena)

Marković, Goranka – geografija

Marković, Tatjana – biologija

Marušić Brezetić, Dunja – ravnateljica, filozofija

Math, Donat – njemački jezik

Matušan, Meri – tjelesna i zdravstvena kultura

Molnar, Hajnalka – mađarski jezik

Nebeski Hostić, Suzana – geografija

Opatić, Dunja – engleski jezik

Paštar, Zlata – sociologija, PIG i etika

Pauk, Ika – geografija

Pavlić Šepat, Snježana – latinski jezik

Pavlović, Helena – kemija

Prohaska, Tea – fizika

Radić Mehmedbašić, Maja – biologija

Rebrović, Jasnica – francuski jezik

Romac, Marina – engleski jezik

Sekulić Štivčević, Gordana – informatika

Sikavica Joler, Antonija – hrvatski jezik

Skender, Nikolina – tjelesna i zdravstvena kultura

Sruk, Sanja – matematika

Sućeska, Alen – etika, logika, filozofija

Šašić Smojver, Mirna – matematika

Šijan, Suzana – matematika i fizika

Šimić, Mihaela- matematika (zamjena)

Šobar, Martina – hrvatski jezik

Vitković, Marina – etika i filozofija

Žitko, Maja – matematika i fizika

Žučko, Željka – povijest