Predstavljanje ponuda-31/2023

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 19. prosinca 2023., odabralo je ponudu agencija:

1) Svijet putovanja d.o.o.

2) Spektar putovanja d.o.o.

3) Obord d.o.o.

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 10. siječnja 2024. godine u 19,00 sati u učionici 314 na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.