FAKULTATIVNA NASTAVA – ŠK. GOD.  2021./2022.

FAKULTATIVNI PREDMETI – ŠK.GOD.21/22.

UČENICI  1. RAZEDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – početnici Konverzacijskog engleskog
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 5. TALIJANSKI JEZIK – početnici
 6. ŠPANJOLSKI JEZIK – početnici
 7. FINANCIJSKA PISMENOST
 8. SKUPNO MUZICIRANJE
 9. ZBORSKO PJEVANJE
 10. DRAMSKA GRUPA

 

 UČENICI  2. RAZREDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – početnici Konverzacijskog engleskog
 4. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 5. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 6. FINANCIJSKA PISMENOST – nastavljači (2. godina učenja)
 7. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 8. SKUPNO MUZICIRANJE
 9. ZBORSKO PJEVANJE
 10. DRAMSKA GRUPA

 

UČENICI 3. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici i nastavljači
 5. FINANCIJSKA PISMENOST – nastavljači (3. godina učenja)
 6. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 7. RAČUNALNI DIZAJN
 8. FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI
 9. SKUPNO MUZICIRANJE
 10. ZBORSKO PJEVANJE
 11. DRAMSKA GRUPA

 

 UČENICI 4. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. PORTUGALSKI JEZIK – početnici i nastavljači
 4. SKUPNO MUZICIRANJE
 5. ZBORSKO PJEVANJE
 6. DRAMSKA GRUPA
 7. RAČUNALNI DIZAJN
 8. FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI
 9. FIZIKA – za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera
 10. FIZIKA – za učenike općeg smjera
 11. MATEMATIKA – za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera
 12. BIOLOGIJA