FAKULTATIVNA NASTAVA – ŠK. GOD.  2023./2024.

UČENICI  1. RAZEDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – početnici Konverzacijskog engleskog
 4. TALIJANSKI JEZIK – početnici
 5. ŠPANJOLSKI JEZIK – početnici
 6. SKUPNO MUZICIRANJE
 7. ZBORSKO PJEVANJE
 8. DRAMSKI ODGOJ
 9. MEDIJSKA KULTURA
 10. BADMINTON
 11. DIGITALNE I PRAKTIČNE VJEŠTINE
 12. FINANCIJSKA PISMENOST I
 13. ZBOR

 UČENICI  2. RAZREDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. ŠPANJOLSKI JEZIK – nastavljači
 5. PSIHOLOGIJA
 6. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 7. SKUPNO MUZICIRANJE
 8. ZBORSKO PJEVANJE
 9. DRAMSKI ODGOJ
 10. MEDIJSKA KULTURA
 11. BADMINTON
 12. ŠKOLA I ZAJEDNICA
 13. DIGITALNE I PRAKTIČNE VJEŠTINE
 14. FINANCIJSKA PISMENOST II
 15. ZBOR

UČENICI 3. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. ŠPANJOLSKI JEZIK – nastavljači
 5. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 6. PSIHOLOGIJA
 7. SKUPNO MUZICIRANJE
 8. DRAMSKI ODGOJ
 9. MEDIJSKA GRUPA
 10. BADMINTON
 11. ŠKOLA I ZAJEDNICA
 12. FILOZOFIJA FILMA
 13. DIGITALNE I PRAKTIČNE VJEŠTINE
 14. FINANCIJSKA PISMENOST III
 15. ZBOR
 16. MATEMATIKA (3. D)

 UČENICI 4. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. ŠPANJOLSKI JEZIK – napredni
 5. SKUPNO MUZICIRANJE
 6. ZBOR
 7. DRAMSKI ODGOJ
 8. FILOZOFIJA FILMA
 9. FIZIKA – za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera
 10. FIZIKA – za učenike općeg smjera
 11. MATEMATIKA – za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera
 12. BIOLOGIJA
 13. PSIHOLOGIJA
 14. ENGLESKI JEZIK
 15. BADMINTON
 16. MEDIJSKA KULTURA
 17. DIGITALNE I PRAKTIČNE VJEŠTINE
 18. HRVATSKI JEZIK