FAKULTATIVNA NASTAVA – ŠK. GOD.  2020./21.

FAKULTATIVNI PREDMETI – ŠK.GOD.201/21.

UČENICI  1. RAZEDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – početnici Konverzacijskog engleskog
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 5. TALIJANSKI JEZIK – početnici
 6. FINANCIJSKA PISMENOST
 7. SKUPNO MUZICIRANJE

 

 UČENICI  2. RAZREDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 5. FINANCIJSKA PISMENOST – nastavljači (2. godina učenja)
 6. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 7. SKUPNO MUZICIRANJE

 

UČENICI 3. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 5. FINANCIJSKA PISMENOST – nastavljači (3. godina učenja)
 6. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 7. SKUPNO MUZICIRANJE

 

 UČENICI 4. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 4. SKUPNO MUZICIRANJE
 5. MATEMATIKA – samo za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera