FAKULTATIVNA NASTAVA – ŠK. GOD.  2020./21.

PONUDA FAKULTATIVNIH PREDMETA

PONUDA ZA UČENIKE 1. RAZEDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – početnici Konverzacijskog engleskog
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 5. NIZOZEMSKI JEZIK – početnici
 6. TALIJANSKI JEZIK – početnici
 7. FINANCIJSKA PISMENOST
 8. SKUPNO MUZICIRANJE

 

PONUDA ZA UČENIKE 2. RAZREDA

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – početnici Konverzacijskog engleskog
 4. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 5. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 6. NIZOZEMSKI JEZIK – početnici
 7. FINANCIJSKA PISMENOST – nastavljači (2. godina učenja)
 8. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 9. SKUPNO MUZICIRANJE
 10. KOGNITIVNA ZNANOST – prva godina učenja

 

PONUDA ZA UČENIKE 3. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. ENGLESKI JEZIK – KONVERZACIJSKI – nastavljači Konverzacijskog engleskog (2. godina učenja)
 4. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 5. NIZOZEMSKI JEZIK – početnici
 6. FINANCIJSKA PISMENOST – nastavljači (3. godina učenja)
 7. PODUZETNIŠTVO ZA GIMNAZIJALCE
 8. SKUPNO MUZICIRANJE
 9. KOGNITIVNA ZNANOST – prva godina učenja

 

PONUDA ZA UČENIKE 4. RAZREDA:

 1. MAĐARSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 2. MAKEDONSKI JEZIK PO MODELU C – i početnici i nastavljači
 3. PORTUGALSKI JEZIK – početnici
 4. NIZOZEMSKI JEZIK – početnici
 5. KEMIJA
 6. SKUPNO MUZICIRANJE
 7. MATEMATIKA – samo za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera
 8. KOGNITIVNA ZNANOST – prva godina učenja