ŠKOLA DANAS

Prva je prava!

Prva gimnaziju Zagreb osnovana je 1854. godine, a danas djeluje na adresi Av. Dubrovnik 36. Nastava se odvija samo u jutarnjem turnusu (od 8 do 14 sati). Škola trenutačno broji 21 odjeljenje (6 prvih, 5 drugih, 5 trećih i 5 četvrtih razreda). Izvodimo program opće gimnazije i prirodoslovno matematičke gimnazije. Od šk. god. 2018./19. plan je upisivati po 4 razreda opće gimnazije i 1 razred prirodoslovno matematičke gimnazije. Funkcionalno opremljene sve učionice (laptop, projektor, klima uređaj) omogućuju dobre uvjete rada.

Djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja obavljamo kroz šest osnovnih modusa:

 1. REDOVNA NASTAVA
 2. IZBORNA NASTAVA
 3. FAKULTATIVNA NASTAVA
 4. TERENSKA NASTAVA
 5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
 6. NASTAVNI PROJEKTI

REDOVNA NASTAVA

Redovna nastava se izvodi prema propisanom planu i programu za opće gimnazije i za prirodoslovno matematičke gimnazije. Redovna nastava je temeljni proces srednjoškolske ustanove i zato se trudimo učiniti je što kvalitetnijom. U školi postoji velik broj nastavnika promoviranih u viša zvanja (mentora i savjetnika), autora udžbenika, voditelja različitih projekata i članova skupina i povjerenstava vezanih za obrazovanje. Najvažniji ishod redovne nastave predstavljaju uspjesi na državnoj maturi i upisi željenih fakulteta.  S ponosom ističemo da naši maturanti u pravilu upisuju fakultet 1. izbora i da su uvijek iznad nacionalnog prosjeka na državnoj maturi i to redovno među najuspješnijim školama u Hrvatskoj (https://www.vecernji.hr/vijesti/najbolja-skola-u-rh-je-v-gimnazija-iz-zagreba-905020)

IZBORNA NASTAVA

Izborna nastave se organizira u obliku blok-sata za sve učenike 2., 3. i 4. razreda opće gimnazije. Grupe izborne nastave formiraju se prema interesima učenika i kadrovskim mogućnostim škole. Učenici istog odjeljenja ne moraju svi slušati isti izborni predmet već formiramo odgojno-obrazovnu skupine od učenika različitih odjeljenja kako bi što više učenika slušalo ono što ih najviše zanima. Svake godine formira se oko 25 izbornih predmeta (prosječno 6 za svaku generaciju). Iako izborni predmeti variraju od godine do godine uvijek je velik interes za dodatne strane jezike (španjolski i talijanski jezik), tjelesni, matematiku… Ponudu predmeta za šk.god. 17./18. možete vidjeti na: https://www.prva.hr/index.php/izborna-nastava/

FAKULTATIVNA NASTAVA

Za one čiji se interesi ne iscrpljuju u redovnoj i izbornoj nastavi organiziramo i fakultativnu nastavu. Referentni smo centar za sve srednjoškolce grada Zagreba koji žele učiti makedonski ili mađarski jezik po modelu C, a ostali „tradicionalni“ fakultativni predmeti su poduzetništvo za gimnazijalce, financijska pismenost, filozofija. Svake se godine u školi izvodi barem 5 fakultativnih predmeta (https://www.prva.hr/index.php/fakultativna-nastava-sk-god-2016-17/) . Kao i iz redovne i iz izborne nastave i iz fakultativne nastave učenici dobivaju ocjenu!

TERENSKA NASTAVA

Podupiremo sve vrste izvanučionične nastave u kojoj učenici uče iz izvorne stvarnosti. Od posjeta različitim kulturnim  i znanstvenim institucijama u Zagrebu do višednevnih terenskih nastava namjenjenih zainteresiranim učenicima (npr. terenske nastave iz stranih jezika, iz povijesti, iz religija svijeta…). Neke su od tih nastava postale tradicionalne (terenska nastava u Sarajevo za polaznike sociologije-religije svijeta) ili se razvile u tradicionalne suradnje (suradnja s Nuklearnom elektranom Krško, 102. gardijskom brigadom, Muzejom suvremene umjetnosti…). Posjete i obilaske u sklopu terenske nastave učenici u pravilu ističu kao izvrstan način učenja!

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Vjerujemo da je kvalitetno i strukturirano provođenje slobodnog vremena jako važno za razvoj mlade osobe. Osim što se u različitim izvannastavnim aktivnostima učenik može izraziti i razviti svoje talente to je i način prevencije od različitih rizičnih aktivnosti  koje su prisutne u društvu. Svake godine formira se 10-ak različitih grupa koje pokrivaju različita područja: umjetnost (dramska grupa, zbor, vizualna kultura), sport (ŠSD), društveno odgovorno djelovanje (volonterski klub, eko-grupa, prva pomoć), razvoj komunikacijskih vještina (debata, medijska grupa) te intrapersonalnih vještina (osobni razvoj). Veseli nas kad se među učenicima pojavi interes za novim grupama i rado ih organiziramo!

NASTAVNI PROJEKTI

Potičemo sudjelovanje i provođenje projekata u svim navedenim vrstama nastave. Projekte kreiramo sami (npr. Kap dobrote, BUŠ) ili se priključujemo i  provodimo već postojeće projekte ( npr. Dan ružičastih majica, Festival svjetske književnosti, Noć knjige, Svetski dan mentalnog zdravlja). Upravo najviše zahvaljujući projektima razvili smo plodne višegodišnje suradnje, npr: Prva gimnazija Maribor, Gimnazija Sv. Kliment Ohridski Ohrid, Gimnazija Marka Marulića Tomislavgrad, Matica hrvatska, Centar za kulturu Travno, izdavačke kuće „Znanje“ i „Fraktura“… U projekte se uključuju zainteresirani učenici odnosno polaznici pojedinih vrsta nastave. Rezultati svakog projekta dostupni su i ostalim učenicima, bilo u zgradi škole bilo preko društvenih mreža tako da i oni koji nisu direktno sudjelovali mogu učiti i informirati se o važnim temama. Smisao sudjelovanja u projektima predstavlja intenzivniji timski rad oko neke važne teme čime se razvijaju mnogostruke vještine naših učenika!

Realizacija navedenih modusa podupire pet temeljnih vrijednosti Prve gimnazije:

 1. IZVRSNOST
 2. PODUZETNOST
 3. ZDRAV ŽIVOT
 4. ZAJEDNIŠTVO
 5. INFORMIRANOST

 

 

IZVRSNOST

U I. gimnaziji cijenimo uzornost i uspjeh na svim područjima! Potičemo i razvijamo različite oblike izvrsnosti te ih pratimo, pohvaljujemo i nagrađujemo. O izvrsnosti obrazovnih rezultata škole svjedoče uspjesi naših učenika na državnoj maturi te na natjecanjima iz znanja i vještina. Uspjeh u prenošenju znanja vidljiv je i na prosjeku škole koji se svake godine kreće između 4,0 i 4,2, a na kraju školovanja naši maturanti imaju dobre temelje koji im omogućuju ne samo da upišu željeni fakultet već  i da studijske programe savladavaju bez teškoća. Tako im omogućujemo sigurnost u vlastito znanje, kompetentnost i konkurentnost u daljnjem obrazovanju i na tržištu rada! Izvrsnost promatramo i šire od obrazovnih rezultata, potičemo učenike da se razvijaju i na područjima za koja ne postoje ocjene, a o tome svjedoče brojne zahvalnice i pohvalnice, nagrade i piznanja (https://www.prva.hr/o-skoli-nagrade-i-priznanja/). Osmislili smo i godinama provodimo i program Promicanje izvrsnosti u kojem sustavno pratimo i nagrađujemo pojedince i skupine:

 • razred s najmanjim brojem izostanaka (slobodan dan)
 • najsportskiji razred I. gimnazije (prigodni pokloni)
 • najuspješniji razred I. gimnazije (prigodni pokloni)
 • učenici pojedinci s najmanjim brojem izostanaka  (nagradni izlet)
 • učenici sudionici državnih natjecanja (nagradni izlet)
 • najuspješniji pojedinci po generaciji i po područjima (nagrade prozvane po velikanima, bivšim učenicima škole)

 

 

PODUZETNOST

Posebnu pažnju usmjeravamo prema razvoju poduzetnosti kod učenika čime smo i zaslužili certifikat Poduzetne škole koju dodjeljuje SEECEL  (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe). Poduzetnost promatramo kao vještinu u širem smislu, a ne samo kao poduzetništvo kao zanimanje. Svjesni smo da se građanin svijeta u 21. stoljeću mora znati zauzeti za sebe i u privatnom i u profesionalnom smislu mora biti proaktivan, samoinicijativan, asertivan, inventivan i djelatan, jednom rječju – poduzetan! Zato poduzetnost kao osobinu razvijamo kroz svakodnevno usmjeravanje i sve vidove nastave no posebno kroz fakultativne premete Poduzetništvo za gimnazijalce i Financijska pismenost te zajedničke projekte kao što su Kap dobrote i Projektni dan u kojima sami učenici kreiraju, planiraju i realiziraju dogovorene sadržaje.

ZDRAV ŽIVOT

Svjesni smo da učenici današnjice imaju pred sobom brojne izazove i da su u opasnosti da zanemare određene aspekte zdravog života. Zato ih se trudimo osvijestiti o važnosti zdravih navika te provodimo programe koji im pomažu da ih razviju. Nema tjedna u kojem se ne organizira međurazredno prvenstvo iz nekog sporta, natječemo se i s ostalim školama, a često se priključimo i u poneku zahtjevniju sportsku aktivnost kao što je Zagreb maraton. Za lijepa vremena provodimo BUŠ, projekt Biciklom u školu koji bilježi sve dolaske u školu ovim zdravim prometnim sredstvom. Briga za zdrav život ne staje na tjelovježbi, za zdrav duh u zdravom tijelu provodimo  brojne preventivne programe u suradnji s renomiranim stručnjacima i institucijama, a sukreatori smo i inicijative #Boli me i #Osjećam  koje se brinu o promociji mentalnog zdravlja mladih. Važno je i zdravo okruženje pa naša eko-grupa marljivo prikuplja povratnu PET ambalažu, čepove i papir, brine se da ih se pohrani na odgovarajuća mjesta, a novac od povrata usmjerava u humanitarne svrhe.

ZAJEDNIŠTVO

Trudimo se biti škola u kojoj postoje događaji u kojima svi sudjeluju! Iako potičemo i individualizirani pristup prilagođen pojedincu u određenim sadržajima njegujemo duh zajedništva svih u školi, stvarajući tako osjećaj pripadnosti  i identitet 1. gimnazije. Zajedničke aktivnosti su brojne, to su: obilježavanje Dana škole, Božićni i završni koncert, Kap dobrote, Projektni dan… Arhitektura škole (kino-dvorana i velika središnja aula) omogućuju nam da se svi skupimo na jednom mjestu i sudjelujemo u programima. Zajedništvo se ne iscrpljuje u prisustvu događajima, već implicira i međusobnu solidarnost, toleranciju i uvažavanje dostojanstva druge osobe. Aktivno i uspješno provodimo i inkluziju učenika s teškoćama što je prepoznato i izvan same škole (https://www.prva.hr/index.php/2017/03/17/72/).  Prije nekoliko godina oformili smo Fond solidarnosti i Fond izvrsnosti koje „punimo“ različitim humanitarnim akcijama, a iz njega financiramo naše učenike kojima je to potrebno. Naravno, solidarni smo i humani i s onima izvan naše škole. Brojne su aktivnosti humanitarnog karaktera od onih manjih kao što su humanitarni doručci do velike Kapi dobrote. Oni učenici koji posebno vole ovaj vid aktivnosti članovi su marljivog i višestruko nagrađivanog Volonterskog kluba I. gimnazije (https://vlada.gov.hr/vijesti/potpredsjednica-vlade-opacic-dodijelila-drzavne-nagrade-za-volontiranje-u-2014-godini/15282)

INFORMIRANOST

Želimo da naši učenici donose informirane odluke o svojem životu, privatnom i profesionalnom. Osim brojnih obrazovnih i preventivnih sadržaja izvan redovnog programa koje nastojimo učiniti dostupnima tu je i razređen program profesionalne orijentacije koji provodimo u školi. Gostuju nam predstavnici fakulteta i naši bivši učenici polaznici pojedinih fakulteta kako bi sadašnji učenici donijeli što bolju odluku oko odabira zanimanja. S obzirom na iznimno bogat život škole nastojimo što više informacija o njemu učiniti dostupnima našim učenicima i zainteresiranoj javnosti. Zato koristimo brojne komunikacijske kanale. Već kod prvog ulaska u aulu škole zapazit ćete veliku plazmu na kojoj se objavljuju zamjene i razne korisne informacije. Zamjene su dostune i na našoj web stranici (www.prva.hr) koju se trudimo stalno dopunjavati obavijestima, najavama, osvrtima, dokumentima i svim drugim aktualnostima. Naša medijska grupa svakodnevno prenosi sve važne i možda manje važne, ali zabavne sadržaje i to na svim danas popularnim platformama (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube). Prenosimo poruke tekstom, slikom i snimkom i veselimo se kad vidimo da nas prate i sadašnji i bivši učenici!