VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA:

1.A Karla Redovniković
1.B Jan Federbar Bućan
1.C Franko Lazić
1.D Noah Kalac
1.E Ivan Deželić
2.A Nino Žarković
2.B Luka Koloper
2.C Elena Jukić
2.D Ana Tumir
2.E Nikola Matek
3.A Ida Butković
3.B Ema Babić
3.C Vila Bušić
3.D Dan Kobasić
3.E Nina Galjer
4.A Nika Rušnov
4.B Adrijan Vujica Marković
4.C Jana Boto
4.D Lukas Krivski
4.E Sara Pavišić
4.F Karlo Ostojić