VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA:

1.a  Antun Požgaj
1.b  Magdalena Mandić
1.c Ajna Harambašić
1.d  Viktorija Tokić
1.e Ivona Cvijetić

2.a Paula Vinovrški
2.b  Katarina Drvodelić
2.c  Jakov Jurić
2.d Lara Škulić
2.e Maša Maletić

2.f Niko Marković

3.a  Mia Đogić
3.b  Ema Gukov
3.c  Vito Lazić
3.d Luka Marković
3.e  Dora Hasanec

4.a Lovro Kos
4.b  Antonija Radoš
4.c Lucija Glavaš
4.d  Gabriel Andrej Likić
4.e  Dario Topić