VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA:

1.a  Ivica Lebeda
1.b  Magdalena Starčević
1.c  Jana Boto
1.d Tihana Markulin
1.e  Sara Pavišić

1.f  Karlo Ostojić

2.a  Antun Požgaj
2.b  Magdalena Mandić
2.c  Anja Klarić
2.d  Viktorija Tokić
2.e  Ana Loina

3.a  Josip Čalušić
3.b  Katarina Drvodelić
3.c  Fran Došen
3.d  Lara Škulić
3.e  Ana Hajduković

3.f   Marin Pretić

4.a  Borna Luka Ćeramilac
4.b  Ema Gukov
4.c  Vito Lazić
4.d  Luka Marković
4.e  Dora Hasanec