VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA:

1.A Dalija Kahlina
1.B Babić Ema
1.C Vila Bušić
1.D Branimir Barać
1.E Hana Mehdić
2.A Ivica Lebeda
2.B Adrijan Vujica Marković
2.C Jana Boto
2.D Sara Bralić
2.E Sara Pavišić
2.F Karlo Ostojić
3.A Tomislav Lelas
3.B Roko Lazić
3.C Ivan Juričak
3.D Viktorija Tokić
3.E Zoja Kondić
4.A Luka Papp
4.B Tea Muslim
4.C Domagoj Ćurić
4.D Lara Škulić
4.E Marko Peša
4.F Korana Bugarinovski