VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA:

1.A Nino Žarković
1.B Leonardo Veček
1.C Elena Jukić
1.D Stjepan Vrbanek
1.E Petar Jadro
2.A Ema Drobnjak
2.B Ema Babić
2.C Ivan Telebar
2.D Laura Bošnjak
2.E Luka Marić
3.A Nika Rušnov
3.B Magdalena Starčević
3.C Jana Boto
3.D Mihael Jakšić
3.E Sara Pavišić
3.F Karlo Ostojić
4.A Tomislav Lelas
4.B Magdalena Mandić
4.C Vito Ivkić
4.D Viktorija Tokić
4.E Marta Mikšić