Natječaj za nastavnika/icu matematike

Klasa: 112-02/22-02/10 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 22. prosinca  2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica matematike –određeno nepuno Opširnije

Natječaj za nastavnika/icu etike

Klasa: 112-02/22-02/09 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 23. studenoga  2022. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica etike – Opširnije

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice biologije

Klasa: 112-02/22-02/08 Urbroj: 251-84-22-01 Zagreb, 26. kolovoza  2022. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica biologije – Opširnije