Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice hrvatskog jezika – PRIPRAVNIK/ICA

Klasa: 602-03/21-01/425 Urbroj: 251-84-21-01 Zagreb, 27. listopada 2021. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.) i Plana prijema pripravnika u srednjoškolskim ustanovama u 2021. g., ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:    Opširnije

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice fizike

Klasa: 602-03/21-01/417 Urbroj: 251-84-21-01 Zagreb, 20. listopada 2021. godine   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik/ica fizike – puno radno vrijeme Opširnije

Natječaj za tajnika/cu

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Tajnik/ca školske ustanove- puno radno vrijeme na određeno – 1 izvršitelj/ica   Uvjeti: Prema članku Opširnije

Natječaj za nastavnika engleskog i španjolskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik engleskog i španjolskog jezika- puno radno vrijeme na neodređeno – 1 izvršitelj/ica   Uvjeti: Opširnije

Natječaj za nastavnika njemačkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:   NATJEČAJ za radno mjesto   Nastavnik njemačkog jezika- puno radno vrijeme na određeno (do povratka djelatnika s bolovanja)- 1 izvršitelj/ica Opširnije