NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

KLASA: 602-03/16-01/292 URBROJ: 251-84-16-01 Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.),  Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, NN 47/17)  i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Opširnije