Uprava

Ravnateljica:

Dunja Marušić Brezetić, prof.

__________

Tajnica:

Anamarija Ljubljanović, dipl. iur. (zamjena Amra Sarunović, dipl.iur.)

__________

Računovođa:

Nives Lovrić, mag. oec. (zamjena Josipa Bratić, univ. bacc. oec.)

___________

Administratorica:

Slavica Ruščić

___________

Stručni suradnici:

Željka Gregorin, mag. – stručni suradnik socijalni pedagog (zamjena Anamarija Benko, mag.)

Ivana Štefok, prof. – stručni suradnik psiholog

Marija Petričec, prof. – stručni suradnik knjižničar

___________

Tehničko osoblje:

Portiri: Krešimir Kolničar, Željko Cigula

Domar:  Petar Džolić

Spremači: Milka Majstorović, Kimeta Ocvirek, Reza Komarić, Anica Vujčec, Jelka Novak i Ankica Kožul, Edin Džambić