Uprava

Ravnateljica:

Dunja Marušić Brezetić, prof.

__________

Tajnica:

Anamarija Ljubljanović, dipl. iur.

__________

Računovođa:

Nives Lovrić, mag. oec. (zamjena Josip Česi, mag. oec.)

___________

Administratorica:

Slavica Ruščić

___________

Stručni suradnici:

Željka Gregorin, mag. paed. soc. – stručni suradnik socijalni pedagog

Ivana Štefok, prof. – stručni suradnik psiholog

Tinka Barbutov Krsteva, prof. – stručni suradnik knjižničar

___________

Tehničko osoblje:

Portiri: Krešimir Kolničar, Željko Cigula

Domar:  Petar Džolić, Edin Džambić

Spremači: Milka Majstorović, Kimeta Ocvirek, Reza Komarić, Anica Vujčec-Grgurec, Jelka Novak, Ankica Kožul, Lucija Majstorović, Ana Filipović