ARHIVA DOKUMENATA – prema godini maturiranja

 

Učenici koju su maturirali od 1945. godine do 1977. godine ­-> I. gimnazija

 

Učenici koji su maturirali od 1977. godine do 1991. godine -> Upravna škola (prilaz baruna Filipovića 30, 10000, Zagreb, telefon: 01 4830 774)

 

Učenici koji su maturirali od 1991. nadalje -> I. gimnazija

 

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.