Predstavljanje ponuda – ponuda 20/2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 10. listopada 2023., odabralo je ponudu agencije:

1) Svijet putovanja d.o.o.

2) Brod tours

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 17. listopada 2023. godine u 20,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoju ponudu roditeljima.