Predstavljanje ponuda – ponuda 12/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 21. studenoga 2019., odabralo je ponudu agencije: a) Punim jedrima b) Brioni d.o.o. c) Alga travel d) Marbis tours Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 16. prosinca 2019. godine u 18,00 sati u Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 11/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 21. studenoga 2019., odabralo je ponudu agencije: a) Spektar b) Granturismo Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 3. prosinca 2019. godine u 18,00 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.

Predstavljanje ponuda – ponuda 10/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 14. studenoga 2019., odabralo je ponudu agencije: a) Spektar Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 19. studenoga 2019. godine u 18,0 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.

Predstavljanje ponuda – ponuda 9/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 28. listopada 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Marbis tours b) Spektar Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 4. studenoga 2019. godine u 17,30 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 8/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 28. listopada 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Marbis tours b) Spektar c) A.N.A.B.A.R. Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 4. studenoga 2019. godine u 17,30 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 7/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 21. listopada 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Marbis d.o.o. b) Speranza Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 30. listopada 2019. godine u 17,30 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 6/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 6. lipnja 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Punim jedrima b) BTRAVEL c) Marbis d.o.o. Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 12. lipnja 2019. godine u 18 sati u učionici 322 na Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 5/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 26. ožujka 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Punim jedrima b) BTRAVEL Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 28. ožujka 2019. godine u 18 sati u učionici 322 na roditeljskom sastanku predstave Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 4/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 12. ožuljka 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Punim jedrima b) BTRAVEL c) ALGA Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 18. ožujka 2019. godine u 19 sati u učionici 312 na roditeljskom Opširnije

Predstavljanje ponuda – ponuda 2/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 14. veljače 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija: a) Licitar b) Alga Travel Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 22. veljače 2019. godine u 18 sati u kinodvorani škole na roditeljskom sastanku predstave Opširnije