DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

šk. god. 2018./19.

PREDMET PROFESOR RAZREDI
Dopunski njemački Donat Math 1., 2., 3., 4.
Dodatni njemački Dalibor Joler 1., 2., 3., 4.
Dodatni francuski Tatjana Banožić 1., 2., 3., 4.
Dodatni engleski Marina Romac 2. i 4.
Dopunska fizika Suzana Šijan 1., 2., 3., 4.
Dodatni pig Zlata Paštar 4.
Dodatna kemija Snježana Liber 2.
Dopunska matematika Maja Žitko 1.
Dopunska matematika Maja Žitko 3.
Dopunski latinski Snježana Pavlić-Šepat 1. i 2.
Dodatna povijest (povijesna grupa) Andrija Lovrić 1., 2., 3., 4.
Dodatna filozofija (osobni razvoj) Marina Vitković 1., 2., 3., 4.
Dodatna fizika Martina Bračić 4.