DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

šk. god. 2021./22.

PREDMET PROFESOR RAZREDI
Dodatni njemački Tatjana Jukić 2. i 3.
Dodatni njemački Dalibor Joler 1., 2., 3., 4.
Dodatni francuski Tatjana Banožić 1., 2., 3., 4.
Dodatni engleski Marina Romac 2. i 4.
Dopunski latinski Maja Čubranić 1. i 2.
Dodatni hrvatski Martina Šobar 4.
Dodatni hrvatski Nikolina Vrkić 4.
Dodatna logika Alen Sućeska 3. i 4.
Dodatna biologija Maja Radić Mehmedbašić 2.
Dodatni likovni Maja Ferček 4.