DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

šk. god. 2021./22.

PREDMET PROFESOR RAZREDI
Dodatni njemački Dalibor Joler 4.
Dodatni francuski Tatjana Banožić 1., 2., 3., 4.
Dodatni engleski Marina Romac 2., 4.
Dopunski latinski Maja Čubranić 1. i 2.
Dodatni njemački Tatjana Jukić 2., 3., 4.
Dopunski hrvatski Martina Šobar 1.
Dodatna logika Alen Sućeska 3. i 4.
Dodatna matematika Maja Žitko 1., 2., 3. i 4.