DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

šk. god. 2019./20.

PREDMET PROFESOR RAZREDI
Dopunski njemački Donat Math 1., 2., 3., 4.
Dodatni njemački Dalibor Joler 1., 2., 3., 4.
Dodatni francuski Tatjana Banožić 1., 2., 3., 4.
Dodatni engleski Marina Romac 2. i 4.
Dopunski latinski Maja Čubranić 1. i 2.
Dodatni hrvatski Martina Šobar 4.
Dodatna kemija Snježana Liber 1.
Dodatna logika Alen Sućeska 3. i 4.
Dodatna filozofija Josipa Dvoraček 4.