VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

1. a – Marija Kadović

1. b – Ivana Čović Knezović

1. c – Jelena Pleša

1. d – Petar Brkić

1.e – Ante Vidović

 

2. a – Josipa Baričevac Babić

2. b – Nada Obajdin

2. c – Vesna Ozretić

2. d – Aleksandra Paripović

2. e – Damir Palavra

 

3.a – Nikola Mostarac

3.b – Irena Zovko Dinković

3.c – Ivana Leko

3.d – Silvio Filipec

3.e –  Saša Mahin

 

4.a – Jelena Pleša

4.b – Iva Movre Šapić

4.c –  Martina Boto

4.d – Martina Škvorc

4.e – Nataša Jakob

4.f – Robert Žirović