VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

1. a – Josipa Baričevac Babić

1. b – Nada Obajdin

1. c – Vesna Ozretić

1. d – Aleksandra Paripović

1.e – Damir Palavra

 

2. a – Nikola Mostarac

2. b – Irena Zovko Dinković

2. c – Ivana Leko

2. d – Alen Galić

2. e – Saša Mahin

 

3.a – Jelena Pleša

3.b – Iva Movre Šapić

3.c – Janja Jokić

3.d – Martina Škvorc

3.e –  Nataša Jakob

3.f – Marijan Sršić

 

4.a – Sanja Lehki

4.b – Kornelija Adamec

4.c – Anka Dalbello

4.d – Nataša Gonzi

4.e – Tajana Petrina