VIJEĆE RODITELJA šk. god. 2023./24.

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

1. a – Anamarija Filepi

1. b – Nives Mikelić Preradović

1. c – Stanislava Bodrožić

1. d – Nikola Mostarac

1.e – Renata Štimac

1. f – Iva Movre Šapić

2. a – Marija Kadović

2. b – Ivana Čović Knezović

2. c – Jelena Pleša

2. d – Petar Brkić

2. e – Ante Vidović

3. a – Josipa Baričevac Babić

3. b – Dalibor Ljubić

3. c – Vesna Ozretić

3. d – Aleksandra Vistač Paripović

3. e –  Damir Palavra

4. a – Nikola Mostarac

4. b – Irena Zovko Dinković

4. c – Martina Paradžik

4. d – Jasna Suntešić

4. e – Saša Mahin