VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

1.a – Željko Brdal
1.b – Iva Movre Šapić
1.c – Frana Milaković
1.d – Martina Škvorc
1.e –  Željka Ćurak

1.f – Marijan Sršić

2.a – Sanja Lehki
2.b – Ana Marinović Radojković
2.c – Anka Dalbello
2.d – Nataša Gonzi
2.e – Tajana Petrina

3.a – Anita Zorko
3.b – Jasenka Gojšić
3.c – Tomislav Kanižaj
3.d -Nives R. Beketić Lušić
3.e -Mihaela Vranić

3.f – Ivo Andreis

4.a  – Mirela Deak
4.b  – Snježana Domović
4.c  – Silvia Lazić
4.d  – Brankica Bošnjak Terzić
4.e  –  Ines Pretić