VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

 

1. a – Nikola Mostarac
1. b – Irena Zovko Dinković
1. c – Dijana Bušić
1. d – Alen Galić
1. e – Saša Mahin

2.a – Jelena Pleša
2.b – Iva Movre Šapić
2.c – Mihaela Tinodi
2.d – Martina Škvorc
2.e –  Nataša Jakob

2.f – Marijan Sršić

3.a – Sanja Lehki
3.b – Kornelija Adamec
3.c – Anka Dalbello
3.d – Nataša Gonzi
3.e – Tajana Petrina

4.a – Anita Zorko
4.b – Jasenka Gojšić
4.c – Tomislav Kanižaj
4.d -Nives R. Beketić Lušić
4.e -Mihaela Vranić

4.f – Ivo Andreis