Opći podaci

Adresa:
Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb

Telefoni:     (01) 6601 153, (01) 6601 665

Telefaks:    (01) 6692 648

Šifra ustanove: 21-114-501

ID: 2696

E-pošta: info@prva.hr / ured@gimnazija-prva-zg.skole.hr
Internetska adresa: www.prva.hr

OIB: 00167285641

Žiro-račun: 2360000-1101444360
IBAN: HR6123600001101444360