GUBITAK SVJEDODŽBE

 

Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se, a prijepisi se preuzimaju, kod administratorice radnim danom od 9 do 13 sati. Zahtjev (za bivše učenike I. gimnazije) možete preuzeti u nastavku.

 

Na temelju tar. br. 52. stavak 6) Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) upravna pristojba za izradu duplikata svjedodžbe iznosi 70,00 kuna. Odlukom Školskog odbora I. gimnazija izrada duplikata svjedodžbe naplaćuje se 80,00 kn, a izrada duplikata maturalne svjedodžbe 100,00 kn. Sredstva je potrebno uplatiti na račun škole:

 

IBAN:    HR6123600001101444360

 

Poziv na broj:

 

Opis: Uplata za duplikat svjedodžbe

 

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 8 dana od dana urednog podnesene molbe (obrazac dostupan na web stranici www.prva.hr)  i nakon podnesenog dokaza o uplati.

 

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 66 01 665  ili na e-mail adresu slavica.ruscic@gmail.com

 

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja