Zamjene za utorak, 28.5.

2.sat: 1.d – povijest – 323    3.sat: 2.b – vjeronauk (dio razreda)– 211 3.sat: 2.b – etika (dio razreda) – 213 5.sat: 1.b – glazbena umjetnost – 211 6.sat: 3.a – kemija – 221   

Zamjene za petak, 24.5.

2.sat: 3.a – matematika – 209    3.sat: 2.d – kemija – 222 3.sat: 3.b – engleski jezik – 322 4.sat: 2.f – glazbena umjetnost – 211 4.sat: 2.b – engleski jezik – 322, umjesto 1. sat  5.sat: 3.a – engleski jezik – 322    7. sat: 1.c – ide kući 7. sat: 2.b – ide kući

Zamjene za srijedu, 22.5.

3.sat: 1.b – fizika/informatika – 318/inf. 3.sat: 3.b – engleski jezik – 208, umjesto 1. sat 5.sat: 2.d – engleski jezik – 318 6. sat: 3.a – oni koji pohađaju vjeronauk idu kući 7. sat: 2.c – ide kući 7.sat: 3.e – kemija – 211

Zamjene za utorak, 21.5.

1.sat: 2.f – ne dolazi 1.sat: 4.a – ne dolazi 2.sat: 1.c – hrvatski jezik – 320, umjesto 7. sat 2.sat: 4.c – geografija – 310 3.sat: 1.a – latinski jezik – 320 4.sat: 1.d – povijest – 323, a 2.e u 214 4.sat: 2.d – matematika – 320, umjesto 1. sat 5.sat: 3.d – glazbena umjetnost – 211, a Opširnije

Zamjene za četvrtak, 16.5.

2.sat: 4.b – filozofija – kino dvorana, umjesto 7. sat 4.sat: 4.e – fizika – 323 5.sat: 2.c – hrvatski jezik – 211 6.sat: 4.a – engleski jezik – 211 7.sat: 2.d – idu kući 7.sat: 4.c – idu kući

Zamjene za srijedu, 15.5.

1.sat: 4.c – ne dolazi 3.sat: 2.b – hrvatski jezik – 211, umjesto 1. sat 4.sat: 4.e – hrvatski jezik – 214, umjesto 1. sat  5.sat: 2.a – povijest (test) – 230  5.sat: 1.d – hrvatski jezik – 211    6.sat: 2.a – ide kući 7.sat: 3.e – logika – 211