Zamjene za srijedu, 17. 11. 2021.

1. sat: 4.a – PiG 2. sat: 1.b – engleski 3. i 4. sat: 3.e – fizika 4. sat: 3.f – sociologija 4. sat: 4.b – matematika 5. sat: 1.c – dio slobodan sat – (Vj) 5. sat: 3.a – fizika 5. sat: 3.f – engleski 5. sat: 4.b – povijest 6. sat: 1.b – povijest 6. sat: 3.b/3.f – Opširnije

Zamjene za utorak 16.11.2021.

1. i 2. sat: 1.a – geografija 1. i 2. sat: 2.a – ne dolaze 2. sat: 3.a – slobodan sat/ne dolaze 3. sat: 1.b – hrvatski 3. sat: 1.d – likovni 3. sat: 4.e – hrvatski 3. i 4. sat: 4.a – dio solo (NN) 4. sat: 1.b – informatika 4. sat: 1.d – matematika 4. sat: 2.d – Opširnije

Zamjene za petak, 12. 11. 2021.

1. sat – 3.a –  ne dolaze 2. sat: 3. a – sociologija 3. sat: 1.e – geografija 4. sat: 1.e – engleski 4. sat: 2.b – dio solo (E) 5. sat: 3.a – dio solo (E) 7. sat: 1. b – idu kući 7. sat: 4.c/4.e – idu kući (E) umjesto KD – 1. c i 3.c -> projektna

Zamjene za petak 5. 11. 2021.

1. i 2. sat: 3.d – slobodan sat 3. sat: 3.f – slobodan sat 4. sat: 1.e – engleski 4. sat: 3.f – matematika 5. sat: 1.e – slobodan sat 6. sat: 1.c – engleski 6. sat i 7. sat: 3. a – slobodan sat 7. sat: 1.c – slobodan sat

Zamjene za petak, 29. 10. 2021.

1. i 2. sat: 1.e – slobodan sat 1. sat: 3.c – sociologija 2. sat: 1.b  – fizika 2. sat: 1.c – engleski 2. sat: 3.d – sociologija 3. sat: 1.a – geografija 3. sat: 2.a – biologija 3. i 4. sat: 1.b – dio slobodan sat (INF) 3. i 4. sat: 1.c – dio slobodan sat (NP) 4. sat: Opširnije