Zamjene za četvrtak, 20. 6. 2024.

1. sat: 2. d – ne dolazi

1. sat: 3. b – ne dolazi

1. i 2. sat: 3. d – ne dolazi

2. sat: 1. b – Geografija, umjesto 1. sat – 310

3. sat: 1. a – Engleski jezik – 312

3. sat: 2. b – Stručni tim škole – 209

4. sat: 1. a – Latinski jezik, umjesto 7. sat – 312

4. sat: 3. e – Matematika – 213

6. sat: 1. e – Glazbena umjetnost – 211

7. sat: 3. a – ide doma

6. i 7. sat: Španjolski jezik (izborni) kod prof. Morduš neće se održati