Zamjene za srijedu, 12. 6. 2024.

1. i 2. sat: 1. c – Biologija – 320

3. sat: 1. f – Matematika, umjesto 7. sat – 209

4. sat: 3. d – Kemija, umjesto 1. sat – 222

5. sat: 3. c – Engleski jezik – 317

5. sat: 3. d – Engleski jezik – 222

6. i 7. sat: 3. b – ide doma

7. sat: 2. c – Stručni tim škole – 213