Održavanje fakultativne nastave po učionicama

Raspored održavanja fakultativne nastave po učionicama: PONEDJELJAK: Fizika (maturanti OG) – 228 Španjolski početni – 318 Matematika (4.f) – 309 UTORAK: Skupno muziciranje – kinodvorana Filozofija filma – 228 Likovna umjetnost – 230 (samo kada je škola ujutro) Biologija – 230 (samo kada je škola popodne) Poduzetništvo- 310 Konverzacijski engleski (napredni)- projektna učionica SRIJEDA: Latinski dopunska – 211 Fizika (maturanti Opširnije

Fakultativna nastava šk. god. 2022./2023.

Učenici mogu odabrati jedan ili više željenih fakultativnih predmeta pazeći da se termini održavanja nastave ne poklapaju. Ukoliko učenik ne želi upisati fakultativne predmete, ne treba jer oni nisu obavezni predmeti. Učenici se prijavljuju upisujući svoje podatke (ime, prezime i razred) u tablicu na sljedećoj poveznici – https://bit.ly/3CKTGXh Prijave su otvorene do 8.9.2022. do 21 h. Kod predmeta koji nemaju upisan Opširnije

Fakultativna nastava za učenike prvih razreda – šk. god. 2021./2022.

Fakultativni predmeti su predmeti koje učenici biraju ukoliko žele. Učenik ne mora izabrati niti jedan fakultativni predmet, a ako želi može pohađati jedan ili više njih, pri čemu je dužan pohađati nastavu odabranog predmeta do kraja školske godine. Fakultativna nastava održava se jednom tjedno u trajanju 1 školskog sata izvan rasporeda (prije ili poslije redovne nastave), ocjenjuje se i ocjena ulazi Opširnije

Fakultativna nastava za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda – šk. god. 2020./2021.

Fakultativni predmeti su predmeti koje učenici biraju ukoliko žele. Učenik ne mora izabrati niti jedan fakultativni predmet, a ako želi može pohađati jedan ili više njih, pri čemu je dužan pohađati nastavu odabranog predmeta do kraja školske godine. Fakultativna nastava održava se izvan rasporeda (prije ili poslije redovne nastave), ocjenjuje se i ocjena ulazi u prosjek.   Učenici drugih, trećih Opširnije