Fakultativna nastava – šk. god. 2023./2024.

Učenici koji su odabrali svoj faklultativni predmet za šk. god. 2023./2024. trebaju donijeti u školsku referadu ispunjeni i potpisani obrazac najkasnije do 11. rujna 2023. Prazan obrazac možete preuzeti ovdje.

Učenici koji još nisu, a htjeli bi pohađati neki fakultativni predmet, mogu se prijaviti predmetnom nastavniku do petka, 8. rujna 2023. Nakon toga trebaju također donijeti potpisani obrazac u školsku referadu.

Učenici koji bi htjeli pohađati Talijanski početni, Mađarski ili Makedonski jezik mogu se doći prijaviti u školsku referadu također do petka, 8. rujna 2023.