Održavanje fakultativne nastave po učionicama

Raspored održavanja fakultativne nastave po učionicama:

PONEDJELJAK:
Fizika (maturanti OG) – 228
Španjolski početni – 318
Matematika (4.f) – 309
UTORAK:
Skupno muziciranje – kinodvorana
Filozofija filma – 228
Likovna umjetnost – 230 (samo kada je škola ujutro)
Biologija – 230 (samo kada je škola popodne)
Poduzetništvo- 310
Konverzacijski engleski (napredni)- projektna učionica
SRIJEDA:
Latinski dopunska – 211
Fizika (maturanti PM) – 228
Financijska pismenost – 230
Španjolski napredni – 318
Matematika (4.f) – 310
Konverzacijski engleski (početni) – 214
ČETVRTAK:
Škola i zajednica – 309
Engleski matura – 322
Računalni dizajn – informatička učionica
PETAK:
Zbor – kinodvorana
Konverzacijski njemački – 228
Engleski dodatna – 230
Badminton – sportska dvorana