Zamjene za ponedjeljak, 2.10.2023.

1. sat: 1. b – ne dolazi

1. sat: 1. f – ne dolazi

2. sat: 2. c – Glazbena umjetnost – 310

2. sat: 2. e – Geografija – 217

3. sat: 2. b – dio razreda Vjeronauk – stakl., a drugi dio Etika – 217

3. sat: 3. e – Engleski jezik – 216, umjesto 1. sat

3. sat: 4. c – stručni tim škole – 310

4. sat: 1. a – Kemija – 211

4. sat: 2. b – Kemija – 310

4. sat: 4. d – stručni tim škole – 323

5. sat: 4. a – stručni tim škole – 323

5. sat: 4. e – Njemački jezik – 310, umjesto 7. sat

6. sat: 4. e – stručni tim škole – 323

7. sat: 2. c – ide kući