Zamjene za utorak, 3.10.2023.

1. sat: 1. c – ne dolazi

1. sat: 1. f – ne dolazi

1. sat: 2. b – ne dolazi

2. sat: 1. b – stručni tim škole – 310

2. sat: 1. d – ne dolazi

2. sat: 2. c – Fizika – 208

2. sat: 3. b – Informatika -informatička uč., umjesto 7. sat

3. sat: 1. a – stručni tim škole – 310

3. sat: 1. d – dio razreda Francuski jezik – 318, a dio Njemački jezik – kinodvorana, umjesto 1. sat

3. sat: 2. a – TZK

3. sat: 3. d – Glazbena umjetnost – 314, umjesto 1. sat

4. sat: 1. c – Hrvatski jezik – 211

4. sat: 1. e – stručni tim škole – 310

4. sat: 4. d – Likovna umjetnost – 318

5. sat: 1. d – stručni tim škole – kinodvorana

5. sat: 1. e – Engleski jezik – 211

5. sat: 3. c – Geografija – 310

6. sat: 3. d – Hrvatski jezik – 318

7. sat: 1. f – stručni tim škole – 310

7. sat: 2. d – ide kući