Održan sastanak Vijeća učenika

U petak 29.9. 2023. održan je prvi sastanak Vijeća učenika u novoj školskoj godini. Dnevni red je uključivao upoznavanje članova/ica Vijeća učenika, kandidaturu i izbor predsjednika/ice Vijeća učenika, analizu uspjeha šk. god. 2022./23. , kalendar rada i druge obavijesti za novu šk. godinu 2023./24. te pitanja učenika. Nova predsjednica Vijeća učenika je učenica 3.c Elena Jukić , a zamjenica je učenica 4.b Ema Babić.