Izvannastavne aktivnosti u šk. god. 2023./2024.

Audio inženjering – prvi sastanak 18.9.2023., 8. sat u kinodvorni, voditelj: Robert Martinović

Blog – zainteresirani učenici mogu se javiti profesorici Heleni Begić osobno ili na e -mail: helena.begic@gmail.com

Čitateljski klub – zainteresirani učenici mogu se javiti knjižničarki Tinki Barbutov Krsteva osobno ili na e -mail: knjiznica.prve@gmail.com

Debatni klub – zainteresirani učenici mogu se javiti profesorici Dunji Opatić Sanuri osobno ili na e -mail: dunjaopa@gmail.com

Eko grupa – zainteresirani učenici mogu se javiti profesorici Meri Matušan osobno ili na e -mail: meri.matusan@gmail.com

Povijesna grupa – zainteresirani učenici mogu se javiti profesoru Andriji Lovriću osobno ili na e -mail: androlovric@gmail.com

Školsko sportsko društvo Prva – zainteresirani učenici mogu se javiti profesorima Tjelesne i zdravstvene kulture

Tribine Prijatelji Prve – zainteresirani učenici mogu se javiti profesoru Andriji Lovriću osobno ili na e -mail: androlovric@gmail.com

Volonterski klub – zainteresirani učenici mogu se javiti školskoj psihologinji Vlasti Lukačević osobno ili na e -mail: psihologinjaprve@gmail.com

Zadruga IZ PRVE RUKE – zainteresirani učenici mogu se javiti profesorici Gordani Sekulić Štivčević osobno ili na e -mail: gstivcevic@gmail.com