Zamjene za srijedu, 13.9.2023.

2. sat: 1. c – engleski jezik – 314, umjesto 1. sat

3. sat: 1. a – stručni tim škole – 317

4. sat: 1. a – latinski jezik – 317, umjesto 7. sat

5. sat: 1. e – stručni tim škole – 317