Zamjene za utorak, 12.9.2023.

1. sat: 2. e – ne dolazi

1. sat: 3. e – ne dolazi

2. sat: 2. d – latinski jezik – 310, umjesto 1. sat

2. sat: 3. c – psihologija – 228

5. sat: 3. d – glazbena umjetnost – 314, umjesto 7. sat

6. sat: 3. b – matematika – 323

7. sat: 1. e – dio razreda vjeronauk – ide kući