DODATNA PROVJERA ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU (redovni učenici)

 • termin: 3. 7. 2023. u 9,00h
 • lokacija: I. gimnazija, Av. Dubrovnik 36, Zagreb
 • prijava prijemnog ispita:
  • u sustavu NISpuSŠ – učenik mora u aplikaciji NISpuSš imati prijavljenu I. gimnaziju, prirodoslovno-matematički smjer, rok za prijavu je od 28. 6. do 2. 7.
  • na adresu prvaupisi@gmail.com – mail u kojem je navedeno ime i prezime učenika koji će pristupiti prijemnom i smjer koji se prijavljuje (prirodoslovno-matematički ili opći ili oba smjera), rok za prijavu 29. 6. 2023., 16.00h
 • rezultati dodatne provjere priznaju se i za prirodoslovno-matematičke smjerove u III. gimnaziji, V. gimnaziji, X. gimnaziji, XV. gimnaziji i Gimnaziji Lucijana Vranjanina ukoliko su i  one na listi prioriteta učenika u sustavu NISpuSŠ
 • učenici koji na svojoj listi prioriteta u sustavu NISpuSŠ imaju više gimnazija koje provode prijemni za prirodoslovno-matematički smjer trebaju ići na prijemni ispit u onu gimnaziju koja im je najviše pozicionirana na listi prioriteta
 • tehničke upute: pri pisanju ispita nije dopuštana upotreba džepnog računala niti tablice s formulama. Ispit se piše kemijskom olovkom plave ili crne boje koju kandidati trebaju donijeti sa sobom. Dopuštena je upotreba ravnala ili trokuta. Provjera traje 60 minuta. Kandidati trebaju doći u prostor I. gimnazije najmanje 30 minuta prije početka ispita i trebaju imati dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, ZET pokaz, školska iskaznica…). Ispit donosi maksimalno 10 bodova.
 • provjeri znanja nisu dužni pristupiti kandidati koji su ostvarili direktan upis temeljem rezultata na natjecanjima