DODATNA PROVJERA ZA OPĆU GIMNAZIJU (redovni učenici)

  • termin: 4. 7. 2023. u 9,00h
  • lokacija: I. gimnazija, Av. Dubrovnik 36, Zagreb
  • prijava prijemnog ispita:
    • u sustavu NISpuSŠ – učenik mora u aplikaciji NISpuSš imati prijavljenu I. gimnaziju, opći smjer, rok za prijavu je od 28. 6. do 2. 7.
    • na adresu prvaupisi@gmail.com – mail u kojem je navedeno ime i prezime učenika koji će pristupiti prijemnom i smjer koji se prijavljuje (prirodoslovno-matematički ili opći ili oba smjera), rok za prijavu 29. 6. 2023., 16.00h
  • rezultati dodatne provjere priznaju se i za Gimnaziju Tituša Brezovačkog ukoliko je i ona na listi prioriteta učenika u sustavu NISpuSŠ (u tom slučaju ide na prijemni u onu školu koja mu je više pozicionirana na listi prioriteta)
  • tehničke upute: pri pisanju ispita nije dopuštana upotreba džepnog računala niti tablice s formulama. Ispit se piše kemijskom olovkom plave ili crne boje koju kandidati trebaju donijeti sa sobom. Dopuštena je upotreba ravnala ili trokuta. Provjera traje 60 minuta. Kandidati trebaju doći u prostor I. gimnazije najmanje 30 minuta prije početka ispita i trebaju imati dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, ZET pokaz, školska iskaznica…). Ispit donosi maksimalno 10 bodova (5 iz matematike i 5 iz hrvatskog jezika)
  • provjeri znanja nisu dužni pristupiti kandidati koji su ostvarili direktan upis temeljem rezultata na natjecanjima