Zamjene za utorak, 20. 6. 2023.

1. i 2. sat: 1. d – ne dolazi

1. i 2. sat: izborna engleski jezik – ne dolazi

2. sat: 1. b – ne dolazi

3. sat: 1. a – matematika – 221

3. sat: 2. b – fizika – 320, umjesto 1. sat

4. sat: 1. a – povijest – 221, umjesto 1. sat

4. sat: 2. b – infomatika -inf.

5. sat: 2. d – latinski jezik – 320

5. sat: 2. e – glazbena umjetnost – 221

5. sat: 3. b – hrvatski jezik – 214

6. sat: 1. b – ide kući

6. sat: 2. e – geografija – 221

6. sat: 3. b – psihologija – 214

7. sat: 1. c – ide kući