Kodiranje mobilne aplikacije za početnike

O projektu

Projekt temelji se na razvoju mobilnih aplikacija pomoću programskog okruženja App Lab ili drugih vizualnih alata za izradu mobilnih aplikacija. Učenici će dizajnirati svoju (prvu) mobilnu aplikaciju, kodiranjem pomoću blokova, a zatim je podijeliti s ostalim sudionicima u projektu. Učenici će za vrijeme trajanja projekta surađivati s učenicima iz partnerskih škola, prezentirati svoje aplikacije ali i načine njihove izrade te će na taj način razmjenjivati stečena znanja vezana uz izradu mobilnih aplikacija. Učenici iz partnerskih škola će izraditi barem jednu aplikaciju kojom će predstaviti i promovirati svoju školu, grad (regiju) ili državu. Na taj način će postati aktivni korisnici alata za razvoj mobilnih aplikacija, a ne samo njihovi pasivni korisnici. Učeničke aktivnosti u ovom projektu bit će vezane uz ishode kurikuluma informatike i međupredmetnih tema (prvenstveno uz domenu računalno razmišljanje i programiranje, ali i uz domene e-društvo te digitalna pismenost i komunikacija).

Ciljevi

 • zainteresirati učenike za programiranje
 • razvijati kreativnost i samopouzdanje
 • vježbati vještinu upravljanja projektima
 • učiti se toleranciji i uvažavanju tuđeg mišljenje
 • stjecati vještine timskog rada, razvijati suradnju među partnerima
 • smišljati funkcionalnosti mobilne aplikacije te načine njihove realizacije
 • kritički procjenjivati i argumentirati kvalitetu različitih mobilnih aplikacija
 • poštivati autorska prava, proširiti znanje o CC licencama te etičkim pitanjima vezanim za korištenje interneta, osvijestiti postojanje opasnostima na internetu

Radni postupak

 • rujan 2021. – prijava projekta na eTwinning i pronalaženje partnera, kreiranje timova
 • listopad, studeni – upoznavanje s programskim okruženjem App Lab u sklopu EU Code Week-a, upoznavanje i komunikacija s drugim učenicima,
 • prosinac .- izrada idejnog dizajna budućih mobilnih aplikacija koje žele napraviti
 • siječanj, veljača – istraživanje tema i rad na razvoju mobilnih aplikacija
 • ožujak – predstavljanje aplikacija i objava na TwinSpaceu i/ili drugim platformama
 • travanj – vršnjačko vrednovanje radova
 • svibanj, lipanj – provođenje ankete među sudionicima projekta (što su novo naučili, hoće li sudjelovati u budućim projektima…)
 • srpanj, kolovoz– stanka za učenike
 • početak rujna– prezentacija radova učenicima koji nisu sudjelovali u projektu te stvaranje pozitivnog ozračja za uključivanje učenika u nove eTwinning projekte.

Očekivani rezultati

Konačni proizvod bit će zbirka mobilnih aplikacija prikazanih na Twinspace-u i na web stranici uz suglasnost roditelja učenika koji sudjeluju u projektu. Učenici će u sklopu EU Code Weeka naučiti osnove korištenja programskog okruženja App Lab te dobiti certifikat za stečeno znanje i sudjelovanje u projektu. Projekt će potaknuti učenike na otkrivanje i razumijevanje koncepata u područjima računalnog razmišljanja te ih ohrabriti za buduće samostalno stjecanje novih znanja iz programiranja. Razviti će vještinu rada u timu i osjećaj odgovornosti. Kroz projekt učenici će Izraziti svoju kreativnost, ali i sposobnost rješavanja problema.

https://twinspace.etwinning.net/194783/home