Tehnologija u službi čovjeka

 

O projektu

Možemo li zamisliti današnji, moderni život bez TV, računala, mobitela i drugih uređaja? Godine 2020. velik broj učenika dio obrazovanja proveo je u nastavi na daljinu. Tehnologija je omogućila da se obrazovanje ne prekida. U projektu ćemo istražiti utjecaj ugradnje računalnih sustava u razne uređaje koje koristimo u svakodnevnom životu. Kako bi život izgledao bez pomagala na koja smo se navikli, a koja naši roditelji nisu imali na raspolaganju kad su bili naše dobi. Kako bi se još mogao olakšati svakodnevni život i rad? Koje prirodne pojave bi bilo dobro predvidjeti kako bi se spriječila stradavanja ljudi? (614)

CILJEVI

 • proučavanje uređaja koji nas okružuju
 • uočiti mogućnosti primjene „pametnih“ uređaja
 • istražiti prednosti upravljanja pomoću mreže u bilo koje vrijeme (grijanje kuća, otvaranje plastenika, ulična rasvjeta…)
 • što kada stvari, kuće, uredi, automobili, gradovi postanu „pametni“
 • istražiti „nosive“ pametne uređaje (satovi, Google Glass, uređaji za praćenje zdravstvenog stanja)
 • istražiti suvremene sustave upravljanja i nadzora prometa
 • pobuditi znatiželju kod učenika i želju za učenjem novog
 • razviti sposobnost komuniciranja s nepoznatim osobama u sigurnom okruženju
 • povećati razinu IKT kompetencija
 • poticati kreativnost kroz stvaranje digitalnih sadržaja
 • spremnost na dijeljenje znanja
 • istraživati različite načine prezentiranja sadržaja
 • razvijati prezentacijske i komunikacijske vještine
 • prilagoditi se sučeljima novih digitalnih alata
 • izrada plakata, infografike, brošure, ankete, kviza na odabranu temu, rasprava i vršnjačko vrednovanje radova (960)

RADNI POSTUPAK

rujan 2020. – prijava projekta na eTwinning i pronalaženje partnera

listopad – predlaganje krovne teme koja će se obrađivati

studeni – kreiranje timova i provođenje kratke ankete

prosinac – analiza ankete i određivanje tema za istraživanje

siječanj – predstavljanje učenika na TwinSpaceu i komunikacija s drugim učenicima, podjela zadataka timovima prema temama

veljača, ožujak – istraživanje tema i rad na zadacima

travanj – predstavljanje rješenja i objava na Moj TwinSpace i drugim platformama (npr. Padletu)

svibanj – vršnjačko vrednovanje digitalnih radova

lipanj – provođenje ankete među sudionicima projekta (što su novo naučili, hoće li sudjelovati u budućim projektima,…)

srpanj, kolovoz– stanka za učenike

rujan– prezentacija radova učenicima koji nisu sudjelovali u projektu (777)

OČEKIVANI REZULTATI

Potaknuti učenike na istraživanje i promišljanje koliko se u svakodnevnom životu koriste „pametnim“ uređajima, razmisliti bez kojih uređaja ne bismo mogli zamisliti današnji život. Na početku bismo napravili kratku anketu u kojoj bi učenici trebali nabrojati nekoliko „pametnih“ uređaja koji se koriste u domaćinstvu i gradu kako bismo potaknuli na razmišljanje o temi. Koja bi otkrića bila značajna za sprečavanje prirodnih katastrofa (potresa, cunamija, tornada). Učenici će izraditi kratke filmove, stripove i plakate pomoću kojih će svoja saznanja prezentirati ostalim učenicima u školi. Anketirat ćemo nastavnike koji su sudjelovali u projektu o zadovoljstvu postignutim rezultatima te ispunjenosti postavljenih ciljeva. Svi radovi bit će objavljeni i javno dostupni (uz suglasnost roditelja). Izrada vizualnog identiteta projekta koristeći alat koji su upoznali kroz projekt.