DiZel – logo projekta

Učenici fakultativne nastave iz informatike (Računalni dizajn) izrađivali su logo projekta koristeći besplatne alate (PowerPoint, Canva, GIMP). Svi radovi su objavljeni na poveznici

Provođenjem ankete među učenicima i nastavnicima izabran je logo projekta.

Iz priloženog grafikona vidljivo je da je nekoliko prijedloga privuklo pažnju anketiranih.

Najveći broj glasova osvojio je logo koji na jednostavan i jasan način opisuje projekt.

Predloženi dizajni: