Zamjene za petak, 10.3.2023.

4. sat: 2.e – matematika – 322

4. sat: 3.c – SRZ (Kap dobrote) – 214

5. sat: 4.d – povijest – 309, umjesto 7. sat

6. sat: 2.b – matematika – 309, umjesto 1. sat

6. sat: 4.e – njemački jezik – 318