Zamjene za četvrtak, 31. 3. 2022.

1. sat: 2.c – ne dolaze

2. sat: 1.a – ne dolaze

2. sat: 4.e – izborna matematika

3. sat: 4.c – likovni

4. sat: 4.e – engleski

4. sat: 3.e – biologija

5. sat: 3.d – hrvatski

5. i 6. sat: 4.d – PiG