Zamjene za srijedu, 30. 3. 2022.

1. i 2. sat: 3.r –  izborna TZK – ne dolaze

1. i 2. sat: 4.c – ne dolaze

3. sat: 2.c – povijest

3. sat: 3.d – geografija

4. sat: 4.d – PiG

5. sat: 4.d – hrvatski

5. sat: 4.c – matematika – izborna

6. sat: 1.a – idu kući