Zamjene za ponedjeljak, 11. 10. 2021.

1. i 2. sat: 3.c – ne dolaze

4. i 5. sat: 4. e – fizika

6. i 7. sat: 2.d – idu kući

6. i 7. sat: 4.e – idu kući

7. sat: 3.d – matematika