Zamjene za petak, 8. 10. 2021.

1. sat: 2.b – ne dolaze

2. sat: 2.e – vjeronauk

3. sat: 2.e – matematika

4. sat: 4. e – povijest

5. sat: 4.e – hrvatski

7. sat: 4.e – idu kući

6. sat: 2.e – idu kući