Zamjene za ponedjeljak 7.6.2021.

1.sat: 2. b – ne dolaze

1. i 2. sat: 2.c – ne dolaze

2. i 3. sat: 2.e – hrvatski

2. i 3.sat: 2.b – matematika

4. sat: 2.b – informatika

4. i 5. sat: 2.c – hrvatski

6. sat: 2.c – pauza

5.sat: 1.a – glazbeni

6. sat: 1.a  – idu kući

6.sat: 1.c – geografija

7. sat: 1.c – idu kući