Zamjene za četvrtak 12.11.2020.

1. i 2. sat: 4.f– ne dolazi

1. sat: 3.d – ne dolazi

2. sat: 1.c – ne dolazi

2. sat: 4.e – povijest – 230

3. i 4. sat: 2.b – geografija – 209

4. sat: 3.d – engleski jezik – 309

4. sat: 3.a – engleski jezik – 323

5. sat: 2.b – matematika – 209 – umjesto 1. sat

6. sat: 2.d – engleski jezik – 314 – umjesto 8. sat

7. sat: 2.d – ide kući

7. i 8. sat: 1.e – ide kući

 

VAŽNO!

Nastava biologije/kemije kod prof. D. Rašića – ide na daljinu (4.f, 2.b i 2.d)