Zamjene za petak 13.11.2020.

1. i 2. sat: 3.e – ne dolazi

2. i 3. sat: 2.d – ne dolazi

3. sat: 2.e – hrvatski jezik – 213 – umjesto 1. sat

3. sat: 4.b – filozofija – 208

3. sat: 4.a – izborna matematika – projektna

4. sat: 1.c – latinski jezik – 214

4. sat: 2.e – povijest – 213

4. sat: 2.a – fizika – 315 – umjesto 8. sat

5. sat: 2.b – kemija – 209

5. sat: 3.e – kemija – 310

5. sat: 2.f – matematika – 217

5. sat: 4.d – geografija – 228

6. sat: 2.d – likovna umjetnost – 314

6. sat: 4.b – ide kući

7. sat: 3.d – vjeronauk – 309

7. sat: 1.c – ide kući

7. sat: 2.e – ide kući

8. sat: 3.d – ide kući

 

VAŽNO!

Nastava kemije kod prof. D. Rašića – ide na daljinu (4.b)