Zamjene za srijeda 11.11.2020.

1. i 2. sat: 4.b – ne dolazi

1., 2. i 3. sat: 2.b – ne dolazi

1. sat: 2.e – ne dolazi

1. sat: 4.c – ne dolazi

2. sat: 2.c – ne dolazi

2. sat: 2.d – ne dolazi

3. sat: 2.f – matematika – 217

3. sat: 1.e – biologija – umjesto 1. sat – 317

4. sat: 2.c – geografija – 211

4. sat: 4.d – matematika – umjesto 8. sat – 228

5. sat: 3.b – kemija – 222

5. sat: 2.b – fizika – 209

7. i 8. sat: 3.a – ide kući

7. i 8. sat : 4.e – ide kući