Zamjene za ponedjeljak 9.11.2020.

1. sat: 1.c – ne dolazi

3. sat: 3.b – hrvatski jezik – 222, umjesto 1. sat

3. sat: 2.e – kemija – 213

4. sat: 3.e – fizika – 310

4. sat: 2.b – matematika – 209, umjesto 2. sat

5. sat: 2.d – fizika – 314

5. sat: 2.b – likovna umjetnost – 209

6. sat: 4.d – fizika – 228

7. sat: 4.d – glazbena umjetnost – 228

7. sat: 2.f – ide kući

8. sat: 1.d – ide kući