Vodič za svrhovito provođenje slobodnog vremena- brošura za mlade

U sklopu Programa društvenog razvoja i inovacija Inicijative mladih za ljudska  prava izrađena je informativna brošura za mlade “Vodič za svrhovito provođenje slobodnog vremena“.

Cilj izrade ove brošure je motiviranje mladih u Zagrebu na uključivanje u aktivnosti koje su javno dostupne, a koje potiču osobni razvoj i rad na sebi.

Kratki vodič za provođenje slobodnog vremena

Više o aktivnostima za mlade na poveznici Centra za mlade grada Zagreba: www.cmzg.info

Više o volonterskim aktivnostima na poveznici Volonterskog centra Zagreb: www.vcz.hr